Reformering av skärgårdstrafikavgifterna

Budgetmotion BM 37/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skärgårdstrafik, trafik, avgift, trafikavgift, skärgårdstrafikavgift, taxa, avgiftstaxa


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter