Godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

Republikens presidents framställning RP 12/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I lagförslaget föreslås att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden faller inom landskapets behörighet.

Åtgärder