Sänkning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar

Budgetmotion FM 5/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avlöning, tjänst,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter