Separering av program och distrubutionsverksamheten, ändring av kapitelmotivering

Budgetmotion FM 23/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: program, radio, tv, tv, smedsbölesändaren, separering


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter