Sjötrafik i smhällets regi, ändring av anslag

Budgetmotion FM 63/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: sjötrafik, trafik, upphandling


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter