Slopande av fri entré vid landskapets museum, höjning av anslag

Budgetmotion FM 22/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: museum, avgift, entré, entréavgift, ålands museum


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter