Språkrådets status, ändring av motivering

Budgetmotion FM 46/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: språk, språkråd, status,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter