Strukturella förändringar för budget i balans 2012, ändring av allmänna motiveringen

Budgetmotion FM 11/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: strukturell förändring, budget, balans, underskott, nollresultat


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter