Strykning av bemyndigande

Budgetmotion BM 23/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, bemyndigande


Åtgärder