Totalt antal anställda

Budgetmotion BM 39/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, personalpolitik


Åtgärder