Ungdomsgaranti, tillägg till allmän motivering

Budgetmotion BM 47/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ungdomsgaranti, garanti, ungdom, ungdomar, utslagning, arbetslöshet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter