Remissdebatt

  • Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 18 januari 2023.

    Efter en diskussion i talmanskonferensen föreslår talmannen att meddelandet remitteras till finans- och näringsutskottet. Kan förslaget omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.