Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet

Landskapsregeringens meddelande M 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder