Att utreda betydande miljöpåverkan

Lagförslag LF 13/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, mkb-direktivet, miljökonsekvensbedömning, miljöbedömning
Berörda lagar: ll om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning
ll om ändring av 3 och 5 §§ plan- och bygglagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser