Utredning om avbrott i studier

Åtgärdsmotion HM 14/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avbrott, studera, studier, gymnasialstadiestudier,
Sidhänvisning: 91, 113, 118, 168, 171;


Åtgärder