Utvidgad kommunal rösträtt och valbarhet för personer utan hembygdsrätt

Lagförslag FR 20/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, valbar, rösträtt, hembygdsrätt, kommunalval, folkomröstning,
Berörda lagar: landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt
landskapslag om ändring av 30 och 30a §§ kommunallagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen