Gruppbild utskottsformalias vänner Gruppbild utskottsformalias vänner
  • Publicerad måndag den 22 augusti 2022 kl. 11:35

Premiär för Utskottsformalias vänner på Åland

Ålands lagtings kansli har tagit initiativ till ett första möte mellan de nordiska utskottssekretariaten, vi kallar mötet Utskottsformalias vänner. 

Drygt 30 utskottssekreterare från de nordiska länderna, de självstyrande områdena och Nordiska rådets sekretariat samlas på Åland den 22 augusti 2022. Vid mötet presenterar varje land sin utskottsorganisation, hur mötena går till och hur sekretariaten arbetar. Syftet är erfarenhetsutbyte som kan leda till nya idéer i parlamenten. Mötet är också kontaktskapande vilket är viktigt eftersom det inom det nordiska samarbetet finns en kontinuerlig efterfrågan på utökat samarbete mellan de nationella parlamenten. Sekretariaten som står för kontinuiteten i utskotten spelar här en viktig roll. Förhoppningen från lagtingets sida är att liknande möten ska hållas vartannat år i de olika parlamenten.