Frågestund den 12 september 2022 kl. 15:10

Protokoll

Händelser under plenum

15:09Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
15:19 TalmansbyteFörsta vicetalman Katrin Sjögren
16:05 Plenum/frågestund avslutades