Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, herr talman! Tack också till ledamot Eliasson som sitter i fondens styrelse och att han tar till orda här. Jag tycker det är viktigt att höra hur ni ser på arbetet i fonden. Det är också betryggande att höra att styrelsen fungerar bra i den modell som den har nu och så som den...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting. Eftersom jag var en av dem som stödde bordläggning av det här ärendet så vill jag gärna framföra några ställningstaganden innan vi går till omröstning. Det kanske mest frustrerande med det här förslaget är att det bygger på helt fel principer i resonemanget om den här styrelsesammansättningen. Det finns liksom en...

Camilla Gunell / Anförande / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Nej, jag tror inte att det är ledamot Eliasson, som har erfarenhet av det praktiska arbetet i fonden och som tycker det har fungerat bra, som har kommit med ett sådant påhitt. Man undrar var påhittet kommer ifrån. Det är liksom så ologiskt. Det som har gjort oss tveksamma har varit att ingen heller på...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, herr talman! Tack, lantrådet. Det är bra att lantrådet visar på lugn och ro och att inte hetsa upp er kring vindkraften, och också att lantrådet kliver fram och har en tydlig åsikt i frågan. Det är ju så att trots allt, vi försöker här i lagtinget hitta breda politiska överenskommelser, långa linjer i...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Om jag inte hörde fel så lyfte lantrådet själv först fram skärgårdstrafiken. Vad jag kan se nu så är ju att skärgårdstrafiken kopplar delvis till den här havsbaserade vindkraften i form av om man kan börja producera vätgas och kanske få nya lösningar eller eldrift för skärgårdstrafiken. Är lantrådet och hennes parti nu beredda att...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Vi önskar godkänna lagen.

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, fru talman, och tack för presentationen. Det är som när det gäller styrelse representanterna och hur de utses. Där har vi en reservation i ärendet. Men det som jag tycker blir oklart, både efter landskapsregeringens framställning och efter utskottets behandling, är motivet till varför fonden måste bli en myndighet. Kan utskottsordförande förklara det?

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Det är synd tycker jag, att inte de här motiven kommer fram tydligare för varför inte fonden kan fungera som en fristående fond blir liksom oklart. Den kan ju ändå anställa personal och allt det här och det kan finnas en fungerande ägarstyrning. Men varför det måste bli att kallas en myndighet, det förstår jag...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack för ordet, herr talman! Jag tycker att den här diskussionen är bra. Den visar på att här har vi ett enormt fält som har legat lite för fäfot den sista tiden och som vi inför nästa mandatperiod måste sätta stor kraft på. Det är inte så att det inte finns bra underlag. Redan den...

Camilla Gunell / Anförande / Andra behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, fru talman! Det goda med den här processen som har ägt rum är ju ändå att ledamoten Holmberg har backat från att det ska vara noll personer utsedda av de fackliga organisationerna, vilket var ledamoten Holmbergs anförande när den här diskussionen togs. Och nu landar man ändå i att facken skall utse två...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag sa inte att det går åt rätt håll när det gäller lagstiftningen. Den här lagstiftningen är likadan nu som den var när den kom från landskapsregeringen. Det som har skett en förändring är ju att Liberalerna har backat från att det ska vara noll ledamöter i styrelsen som utses från de fackliga organisationerna som...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack! Faktiskt i likhet med Toivonen, som jag kanske under årens lopp inte haft så mycket samsyn kring så tycker jag Toivonen har visat ett kontinuerligt intresse för just pensionsfondsfrågorna. Det som jag tycker är väldigt otydligt med den här lagstiftningen är varför det ska bli en myndighet. Samtidigt som man talar om ägarstyrning. Ägarstyrning,...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag vill för att stöda bordläggningen av den här frågan och bordläggningstiden. Vi kanske måste ta det här ett varv till och fundera över om vi behöver göra ytterligare åtgärder här i samband med omröstningen.

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Styrelsen har ju i likhet med den förra styrelsen egentligen samma uppdrag som jag ser det och det är att fundera kring placeringsprinciper och placeringsprinciperna för fonden, de har vi ju diskuterat här i lagtinget. De har man diskuterat i landskapsregeringen. Det handlar ju mycket om etik och om att man inte ska placera...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Nå, det här med etisk placering har ju ändå varit en viktig diskussion också för dem som har ögonen på avkastning, naturligtvis. Men även om det finns en stor avkastning att hämta i en industri eller som en handelsverksamhet som inte uppfattas som etisk, så ska inte offentliga medel användas i de sammanhangen, trots att...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag har suttit i flera landskapsregeringar som kliar sig i huvudet kring det här med styrningen av myndigheter. Det är väldigt olika karaktärer. De har olika styrelsesammansättningar och olika innehåll. Det är en mångfald av myndigheter vi har i landskapet och det finns ingen entydighet i hur vi väljer att leda och styra. Och det...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, herr talman! Jag har en liten fundering kring finansutskottets skrivningar här om effektivitetsrevisionen på infrastrukturavdelningen. Uppenbart så har revisionen valt att granska enskilda händelser av en sådan karaktär att det närmast är ett fall för den interna kontrollen och arbetsledaransvaret inom landskapsregeringen. Min fråga är alltså, anser utskottet att revisionen rör sig på rätt...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, herr talman! Och tack också till ledamoten Salmén, som också har noterat det här har tagit sig mycket skyndsam och något faktiskt slarvig ordning. Jag kan inte låta bli, ju mer jag fördjupar mig i det här att se hur många lösa trådar det faktiskt finns kvar som nu blir efterlämnade av den här...

Camilla Gunell / Anförande / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Om man läser vilka uppgifter styrelsen har haft och vilka styrelsens uppgifter nu får så är de närmast identiska. Det som kommer till är det faktum att det blir en myndighet och kräver då nya uppgifter av styrelsen. Finansutskottet skriver ju också att man på Åland kan överväga att inrätta ett placeringsråd. Jag tror att...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Ja, det är ett evigt dilemma det här, vad som är hönan och ägget och vem som är beställare och utförare och så vidare. Men nog är det ju ganska uppenbart det som finansutskottets skriver, man håller sig på detaljnivå. Det står: "En grundligare genomlysning av infrastrukturstrukturavdelningens verksamheter som system skulle vara mer nyttig som...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Det blev lite oklart för mig. Vad menar finansministern med skatteintäkter? Är det klumpsummans storlek? Ingår de så kallade puckelpengarna där i övergången från det gamla systemet till det nya? Hur ser totalen ut nu om ministern slår samman miljonerna från den här mandatperioden och jämför dem med den tidigare mandatperioden? Kan han utvidga det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Jag har fortfarande lite svårt att få det att gå ihop. Till den delen håller jag med finansministern att det kan vara bra att titta bokslutsmässigt över en mandatperiod så att man får lite längre perspektiv. Den här kvartalsekonomin, den funkar inte riktigt i den offentliga sektorn, utan man behöver ha lite längre perspektiv. På...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, herr talman för ordet! Några reflektioner kring årsberättelsen eftersom det har varit väl diskuterat under årens lopp. Jag tycker sammantaget att för Socialdemokraternas del så vill jag nog säga att jag tycker att intäkter är väldigt positiva. Behoven är stora inom många områden. I en klumpsumme-ekonomi där vi betalar in skatter så måste det...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2023-09-20

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Det var väl ungefär det svar som man kunde förvänta sig i det här skedet. Vi känner väl till budgetprocessens tidtabell och så vidare. Men kan ministern säga någonting om behovet av vad gäller tillsynen av livsmedelssäkerhet och det faktum att den tillsynen inte har ägt rum på så många år, särskilt när det gäller...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Jag förstår att det är en strid på kniven om alla resurser och vilka ändamål man ska tillgodose. Men jag uppfattar ändå att ministern ser att det finns ett behov av en ökad tillsyn inom livsmedelsområdet.

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tvärtom till ledamoten Zetterman så tycker jag att det är fullt logiskt att fråga sig om man ålägger en myndighet ännu mera uppdrag. Att fråga sig, är det här uppgifter som man kan genomföra i praktiken eller ska vi lagstifta som ett slag i luften? På hur många miljöområden ska vi lagstifta som ett slag...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, jag ställer mig frågor. Vad kommer man att finansiera och vad kommer man att prioritera från landskapsregeringens sida? För det är ju det som kommer att hända innan man sitter med en budget. Som sagt, jag har varit med och gjort 13 landskapsbudgetar så jag tror att jag vet hur det går till. Men...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack för ordet, herr talman! När det här diskuterades senast så sade vi att vi kände till att man från ÅMHM:s styrelse har yrkat på mer resurser just för den här livsmedelstillsynen. Åren går och ÅMHM har försummat ett stort område i brist på resurser. Det finns vad vi kallar för strukturell underresursering eller...

Camilla Gunell / Anförande / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, lagtingsledamot Gunell representerar ett parti som tycker att miljön är viktig. Jag tycker inte att man kan lagstifta i ärende efter ärende och bara slå in öppna dörrar för det blir ingen följdverkan. Så därför är det väl rimligt att fråga, finns det resurser för det här området? Att ÅMHM är underresurserat är ju...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Nog tror jag också att ledamot Holmberg vet att det inte är full kostnadstäckning på alla de tjänster som ÅMHM säljer. Det är en stor del av ÅMHM:s finansiering som är skattemedel. Ska man ha full kostnadstäckning för alla dessa tjänster, då tror jag att du får ett ramaskri från näringslivets sida och alla dem...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, detsamma, understöder förslaget.

Camilla Gunell / Replik / Andra behandling / 2023-09-18

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Jag tycker att ledamoten Stellan Egeland ställer fel frågor om vad en kvinna är, då har man kanske inte ens förstått vad allt det här handlar om. Det är väl friheten att vara en person. Om en person född med en livmoder är en man i sin identitet och har en varaktig upplevelse, dvs. ända...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, herr talman! Tack till ledamoten Söderlund för en bra behandling av det här förslaget. Det var många goda iakttagelser som utskottet gjorde. Nog måste man ju i förlängningen också vara lite bekymrad över kommunernas förmåga och resurser att hantera de här frågorna kring breddning, dvs. när avloppen svämmar över så att vattnet når sjöar....

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Ja, men i en allt svårare situation med det som klimatförändringarna och annat leder till så blir det alltmer akuta frågor och att man kan stoppa breddningen omgående. Avlopp är ju är saker med fekalier, bakterier och sådant som ska hållas så långt som det bara går från vattentäkter och dricksvatten, det är liksom helt...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Ledamoten Fellman höll ett utmärkt anförande, så egentligen kan mitt ses som en fördjupning eller ett vidaregående av det som redan är sagt. Jag vill också säga att även mig berör det verkligt illa om man eller när man skrattar åt de här frågorna. Det blir nog lite Åsa-Nisse över en sådan här situation. Biologin...

Camilla Gunell / Anförande / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Ja, det kan vara så. Jag tror att vi har ganska lika syn på de här frågorna. Nu är det väl bara att gå vidare och få det här ur världen. Det arbetet som sedan återstår är fortfarande samma kamp. Dessa personer, som upplever sig tvingade av sin identitet att göra en könskorrigering, ge dem...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Jag tror att kampen mot populism, förenkling och faktaresistens är ett globalt bekymmer i dag. Jag tror att vi är många runtom på jordklotet som verkligen vill bekämpa det. Då måste man göra det genom att tillse att det finns evidens, att det finns universitet, att det finns forskning och att det finns public service...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Så är det givetvis. Det gör alltid ont när knoppar brister. Här är en knopp som vi måste hantera. Transpersoner är kanske de mest sårbara människorna i hela vårt samhälle. Vi säger i ena stunden att vi ska ha nolltolerans mot suicidal och självmord, det är många här med på, men det här är en...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Men då är det väl ett utmärkt sätt att ändra där det står man och kvinna och istället ändra det till person, så kan det inte gå fel. Det är väl ett utmärkt sätt att korrigera det och göra det mer neutralt. Varför måste det stå man och kvinna? Jag håller med förslaget av ledamot...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Jag tycker snarare att vi ska vara glada att både i Finland och Sverige har den här typen av lagstiftningar. Det finns också den här typen av lagstiftningar i länder sedan länge tillbaka och det har bidragit till en otrolig positiv utveckling. Det är både det här att ge rättigheter men det är samtidigt ett...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, herr talman! Tack också till ministern. Jag håller helt med, nu är det dags att gå till omröstning och få det här gjort. Det har diskuterats om man borde byta namn till mera könsneutrala begrepp för t.ex. moderskapsersättning och moderskapslådan. Varför inte byta namn till babylåda, barn- och föräldralåda eller vad det nu...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, herr talman! Tack ministern för presentationen. Det är ett gediget och bra arbete som har gjorts. Jag har några reflektioner som jag gärna vill fråga ministern. Det ena är den psykiska ohälsan som ändå är rätt stor bland den arbetsföra befolkningen, kopplingen till arbetsmarknaden och hur folk ska orka i arbetslivet. Kan ministern säga...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Vi är eniga här, tror jag. En timme idrott kan vara en investering i lärande här och nu samtidigt som det är en investering i ett hälsosammare liv, också i det långa perspektivet. Jag tror att det är viktigt att de här frågorna kring just idrott och hälsa och tillgången till det görs så jämlik...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Jag tycker också att man borde ha en bättre uppföljning gällande landskapsandelar som tilldelas kommunerna just för idrotts- och fritidsaktiviteter och också för kultur till barn och ungdomar och att de faktiskt används till det. Det har även här i valdebatten varit diskussion om kultur för äldre. Det är också en stimulans och en folkhälsofråga,...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Jag är inte helt säker på att det är de helt rätta åtgärderna för att komma åt just de här familjerna som har det allra svårast. Jag håller med om att det är mycket ekonomiskt pressande situationer för många hushåll. Det kommer säkert att bli en tuff höst och år här för många som har...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till minister Holmberg-Jansson för ett bra arbete, både demokratiskt med många partier inblandade och förstås med en stark kompetens i landskapsläkare Lönnroth som jag har förstått att har hållit i pennan här. Programmet är både välformulerat, omfattande och har ett bra upplägg. Det som jag har att säga får mera ses...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Jag kan ge ministern möjlighet att återkomma i andra repliken som handlade om skillnaden mellan timmar i idrott och hälsa på yrkesgymnasiet och i lyceet. Under en del terminer sitter studenter timtal, från morgon till kväll, vid sin dator och det kan finnas en timme schemalagd på en hel termin. Det är ju liksom helt...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Jag tackar för det stödet. Jag tror överlag att det är väldigt viktigt, jag menar, hela Norden är i brist på yrkesutbildade människor, att vi satsar lika mycket på båda grupper. Båda är ju jätteviktiga och båda behövs. Men ska man orka i ett arbetsliv så är det ju helt avgörande att man har rutiner...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-15

Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor M 5/2022-2023

Oavsett vad ungdomarna gör på sin fritid så är det ändå en fråga om vad skolan ska erbjuda. Är det viktigt att skolan bygger in de här timmarna av rörelse under en skolvecka? Eller ska man lämna det helt och hållet åt fritiden så att man får bestämma själv och sköta det utanför skolan? Men...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-09-15