Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till ministern för presentationen. Det här är ju ett välkänt fenomen i landskapet och ÅHS förvaltning att de här tillfälliga tjänsterna har funnits år efter år. Det är en väldigt välkommen förändring som man nu föreslår. Det jag är lite fundersam över är att det skulle innebära noll ekonomiska konsekvenser. Hur...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Jag var ju med i tiden och inrättade den här vikariepoolen om jag minns rätt. Det blev fastanställda vikarier som nu då är en del av grundbemanning. Men sedan tog det ju inte så länge innan det fanns nya behov av vikariernas vikarier och jag antar att det är samma mekanismer som kommer att ske...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Tack ledamot Söderlund. Jag tror vi har ganska stor samsyn kring det här lagförslaget. Väldigt många saker förbättras i en kvinnodominerad bransch när det gäller anställningstrygghet och också rekrytering och att få bibehålla personal. Men också ledamoten Söderlund var inne på att de här ekonomiska konsekvenserna av förslaget är lite blåögda. Kanske ledamoten Söderlund kan...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Jag tycker att det är självklart, de flesta reformer i vårt samhälle kommer med en prislapp. När det är goda skäl till det så finns det absolut också tror jag politiskt stöd att ta en sådan prislapp. Men det är ju ändå förnuftigt att lagtinget och landskapsregeringen vet lite grann vad det kan innebära när...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Jag välkomnar verkligen Obunden Samlings nyvaknade feministiska och jämställdhetspolitiska intresse. Men frånsett det så tycker jag att det är en bra lagframställning. Oavsett EU-direktiv och annat som har lett fram till den så tycker jag att det är bra att den nu kommer. Skälen, tror jag, till varför det har dröjt är för att det...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Jag hoppas att jag tydlig med att jag välkomnar både obundnas nya intresseområde men också att det här är en bra framställning när det gäller både kvinnor, arbetsliv och de fackliga rättigheterna till heltidsanställningar. Det är väldigt bra och det välkomnar vi stort. Däremot så är jag förvånad över ändå att obundna också släpper igenom en...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, herr talman! Tack vicelantrådet för en intressant presentation. Vicelantrådet uppehåller sig förstås, som sig bör, kring Ukrainakriget och Nato anslutningen, en av vår tids kanske största händelser. Så att det är självklart. I samband med ett besök i Finland förra veckan gjordes en intervju med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, där han också lyfter fram...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Om jag förstår den här intervjun rätt så påtalade också generalsekreteraren att som medlem av Nato så måste Finland också sätta mera fokus kring det här med underrättelsearbetet inom Nato-länderna. Det kan ju vara tänkbart att det här blir ett ämne som kanske i högre grad än tidigare också kommer att lyftas i samband med...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Det är väldigt viktigt att det fortsätter diskuteras. Jag ser det som en betydelsefull strategisk fråga både när det gäller vår hållbarhet och energi- och klimatpolitik, men det är också en en fråga kring det folkliga stödet och kunskapen om vad det är som händer. Jag tror att det är bra om man inte bara...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, herr talman! Bästa lagting! Den här redogörelsen utgår från att 2022 var ett år präglat av krig i Europa där ryska trupper förorsakar fortsättningsvis, nu över ett år sedan det började, ukrainarna ett enormt lidande, förödelse och död. Vårt viktigaste uppdrag, alltså vi ålänningar, och de nordiska länderna är att med full kraft fortsätta...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Jag tror att det underlättar om man sätter in de åländska projekten i en större kontext. Det är det som är mitt syfte. Det handlar inte bara om Åland, det handlar om Korsholm, det handlar om Jakobstad och det handlar liksom om hela kustremsan där det finns fler små kommuner som ska hantera det här,...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Det är en brinnande klimatkris och det är bra att man söker andra lösningar än det fossila, det håller jag med om. Jag har också alltid tyckt att det offentliga inte kommer att kunna bekosta hela omställningen, så det är bra att det också finns privata pengar i det här. Vi behöver hitta de goda...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Min vädjan handlade om att vi verkligen funderar över hur vi får folkets stöd i de här satsningarna och att det blir tydligt för ålänningarna också hur det här gynnar Ålands folk, våra kommuner och den offentliga kassan. Och att man också involverar människor, att det kan betyda nya arbetstillfällen och framförallt att det inte...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, fru talman. Tack till finansministern för presentationen. Det är ju uppenbart att det här ställer många frågor både om behörighet och var skiljelinjerna går mellan riket och Åland i den här frågan. Med tanke på att Ålandsdelegationen nu har kommit fram till sitt avgörande om att det här ska betraktas som en riksbehörighet, finns...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Ja, det är ju lite mera i skenet av det framtida scenariot då med de havsbaserade vindkraftverken och behörighetsfrågan. Vem har rätt att besluta om vinstskatterna? Tillfaller de landskapet Åland oavsett vem som har behörigheten? Vad kan vi göra med den här behörigheten om den tillfaller Åland? Kan vi ha en avvikande skattesats gentemot riket?...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Men nog måste väl finansutskottet i sin behandling svara på frågan om vem skatten tillfaller. Om det här är riksbehörighet tillfaller skatten riket eller om det är åländsk behörighet tillfaller den då Åland eller tillfaller den Åland oavsett? "Follow the money" skulle jag vilja uppmana finansutskottet när man börjar jobba med den här framställningen.

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till ledamoten Silander. Jag upplever att vi alla lite famlar oss fram här och funderar på olika scenarion i relation till den här tillfälliga skatten. Vad har ledamoten Silander för funderingar kring om den här lagen går genom lagtinget och vidare till lagstiftningskontrollen och Högsta domstolen fastslår att den här typen...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Det tror jag att ledamoten Silander och jag har samsyn kring. Det här kräver kanske både sin eftertanke och även bedömningar inför framtiden och kanske till och med en diskussion med rikssidan innan man lagstiftar kring vad den behörighetsfördelningen kan innebära på längre sikt. Det vore på sin plats.

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack för det! Jo, jag har hängt med så mycket att det här handlar om att klarlägga behörighet och att EU är i bakgrunden här. Men hur ser vicelantrådet på de substantiella förändringarna här och nu med den här lagen och i framtiden? Om det nu klarläggs att den här näringsskatten tillfaller Åland, vilka...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Jag tycker att det är mycket bra att man för diskussioner vid sidan av. Jag tror ju att det är väldigt viktigt att veta om näringsskatten verkligen är ett redskap som går att använda i dagens värld med de övriga skatteslag som existerar parallellt eller om instrumentet som sådant har blivit obsolet genom åren. Förstås...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Det är ju det som framställningen säger, de gamla begreppen, näringsskatt, de är förvirrande och föråldrade. Hur fungerar ett redskap som näringsskatt i dagens skattevärld? Är det ens ett instrument som både är tillämpligt och önskvärt? Hur skulle det utformas för att fungera i ett scenario år 2030? Det är många frågor som dyker upp...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Nej, det kan hända, jag vet att jag problematiserar nu den enkla sanningen om att nu skickar vi en testballong till Helsingfors och så ser vi om det blir svart eller vitt, godkänt eller icke godkänt och det kommer Högsta domstolen att avgöra. Den kunskapen är säkert värdefull, det förstår vi alla. Men vi måste...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Ja, det blir ju en lite konstig argumentation. Vi ska slåss för den, men vi ska inte använda den, som jag uppfattade ledamoten Holmberg. Jag ställer egentligen frågor här om substansen, om innehållet, om pengarna och om vem som bestämmer om dem i relation till de framtida projekten. Men om näringsskatten är att betrakta som...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Men om man utgår från det scenario att näringsskatten är ett instrument som Åland behöver därför att den ska användas i relation till den havsbaserade vindkraften, åtminstone så är det ett scenario och ett tänkbart instrument, så då ska vi väl slåss för att få behålla näringsskatten som ett åländskt skatteinstrument. Då behöver vi ju...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Det är klart att det är viktigt att vi vet var självstyrelsens behörighetsgränser går och ibland måste man bara pröva det i Högsta domstolen. Men jag tycker att vi ska tänka längre. Om vi verkligen tycker att näringsskatten är ett instrument som vi behöver i framtiden i relation till de havsbaserade vindkraftverken så måste vi...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, fru talman! Tack också till vicelantrådet. Det var bra att vicelantrådet också intog talarstolen här i dag. Ni sade att Ålandsdelegationen inte riktigt har gjort sin hemläxa och att man landar i fel slutsats här, det vill säga att behörigheten i det här särskilda fallet och i ljuset av EU-förordningen torde tillfalla riket....

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, herr talman! Bästa lagting! Det är sällan man får en framställning som väcker så många frågor, samtidigt som man på så kort tid ska bilda sig en uppfattning om det här, vilket är i princip omöjligt. Jag tror att de flesta av oss önskar att vi hade haft mera tid att fördjupa oss både...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till Centerns gruppledare. Eftersom det här förslaget nu kommer väldigt abrupt och snabbt, tidtabellen är knapp antagligen också för finansutskottet, men jag hoppas ändå att finansutskottet tar sig tiden och möjligheten att fördjupa sig i det här. Därför att jag tror att det är viktigt att vi har klart för oss...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Jag hoppas att någon annan förstår det och särskilt att de som sitter i finansutskottet förstår det. Jag tror nog att det är viktigt att klarlägga det. Det är nog säkert inte sista gången som EU-rätten kommer att påverka behörighetsförhållandena mellan Åland och riket. Det är ju dags att fundera lite över det här instrumentet...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Det låter som om vicelantrådet ändå tror att Högsta domstolen kommer att komma till en annan slutsats än Ålandsdelegationen. Vi får hoppas det. Ändå så kanske man måste fundera lite kring hur man ska tackla den här frågan i ett större perspektiv. Hur ska vi bemöta när EU-rätten skjuter på behörighetsfördelningen mellan Åland och riket? EU-...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Det är ju många från regeringsblocket som har slagit sig för bröstet att den här regeringen är den mest borgerliga någonsin. Ändå står Moderaternas företrädare här och talade om att tidigare regeringar hade ett medeltal på plus 5,8 miljoner per budgetår och nu är minustecknet lika stort för den här regeringen. Det låter ändå som att...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack för den reflektionen ledamoten Zetterman. Jag sade att jag tycker att det är positivt att notera att man i städarbudgeten kan ta ner beloppet för arbetslöshetsersättningar. Det är väl en signal på att arbetslösheten har varit lägre än vad man hade kalkylerat med. Det är det positiva. Jag delar helt och hållet ledamotens Zetterman...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Vi får väl konstatera att det där mest borgerliga kanske inte är så eftersträvansvärt och ger så goda resultat. En annan regeringsbas där också Socialdemokraterna är med kanske till och med skulle bli bättre för det ekonomiska utfallet. Men jag tycker nog ändå att jag vill pina ledamoten Silander lite till, därför att man har...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Jag hoppas att de delarna kan bli någonting av de framtida samarbetsutgångspunkterna. Vi socialdemokrater menar att vi har framfört reformförslag under den här mandatperioden som aktivt skulle ha arbetat med de här frågorna som med den utvidgade läroplikten som har till de jobb att se till att hemmasittarnas antal minskar. Vi tycker också att man...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Men tyvärr det som ålänningarna och befolkningen ser är ju att man slåss i den ena frågan efter den andra och det blir väldigt lite resultat. Och då måste man ju fråga sig om den här slagsmålsmetoden fungerar eller om man måste byta taktik. Det är många ålänningar som kommer och frågar mig, tror du...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Ja, man kan nog undra vem som är faktaresistent. Jag tror inte att ledamoten Måtar har satt sig in i överhuvudtaget vad reformen om utvidgad läroplikt handlar om. Han överdriver otroligt vad det skulle innebära ekonomiskt. Det är sant att bokslutet kommer säkert att bli bättre för året. Det brukar de generellt bli. Tyvärr...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Herr talman! Ledamoten Egeland, man vet inte var man ska börja med all denna propaganda som jag inte vet varifrån ledamoten Stellan Egeland har fått. Jag tycker synd om ledamoten Egeland som har fått ett sådant ingjutet hat i sig mot vissa grupper och vissa partier. Det är sorgligt att höra måste jag säga,...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, herr talman! Det blir nog lite oklart, åtminstone för mig, finansministerns redogörelse kring var detta arbete riktigt befinner sig. Är det på väg nu och liksom är på målrakan så att lönekartläggningen går över i att lönepotter ska fördelas för att korrigera de här felaktiga löneskillnaderna som beror på kön? Är det detta som...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Det sades tidigare att lönerna på något vis formas efter utbud och efterfrågan. Nå, nu vet vi ju att efterfrågan särskilt inom vårdsektorn kommer att öka enormt. Vad har finansministern för tankar kring hur Åland ska kunna vara konkurrenskraftig mot det ökade behovet som finns inom vård- och omsorgsbranschen?

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, fru talman! Lagom till tjugondag Knut när vi sopar ut jul så kommer också landskapsregeringen med sin städinsats för det gamla året 2022. Jag tycker att här finns några positiva saker som man kan notera, bland annat att arbetslöshetsersättningarna än en gång kan minskas. Det är otroligt viktigt att sysselsättningen hålls på en hög...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Jag tycker att det är bra att understryka att den kanske enklaste regeln i all diplomati är att tacka för det man får och sedan begära nästa sak. Det här tacket syntes inte i finansministerns presentation av städarbudgeten och det syntes inte i gruppanförandet, vad jag kan minnas, från Centern. Därför lyfte vi upp det...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Det ekonomiska resultatet från förra mandatperioden jämfört med den här var väl ändå positivare. Det har ju Moderaterna här vänligen bidragit med, så det är bra att vi vet. Tyvärr så är det så att många av oss som sitter här i lagtinget idag, men också de som kanske vill kandidera inför valet i höst,...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Det är synd att ledamoten Egeland är så känslostyrd i de här frågorna. Visst är det ju ett hat han visar, särskilt mot kvinnliga socialdemokrater och socialdemokratin. Men det kanske har sina skäl som inte jag ska gå in på. Det är svårt att lyfta lönenivåer generellt för väldigt stora grupper i samhället. Men det...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack för det, herr talman! Tack till finansministern för presentationen. I samband med att den här budgeten presenterades i tidningarna så kom det också fram att finansministern hade uttalat sig om att det nya ekonomiska systemet, som är kopplat till inflyttningen, att inflyttningen eller befolkningsökningen bidrar med en halv miljon till per år till...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Jag tänker att en sådan här städarbudget förstås är att man städar upp det gamla året, men samtidigt ger det kanske också en möjlighet att lite titta framåt. Det är ju inte så att vi saknar utmaningar på Åland. Vilka åtgärder till följd av det som finansministern kännetecknar som det viktiga för att upprätthålla en...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Jag tycker att det inte handlar överhuvudtaget om att devalvera, utan snarare en nödvändig injektion av både energi, kapital och kunnande för att kunna lyfta det här. Och den måste lyftas, tror jag, många fler steg. Så jag skulle önskat att ledamoten Pettersson och Centern kunde devalvera sin egen uppfattning i det här och faktiskt...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till Centerns gruppordförande Pettersson. Jag skulle vilja fortsätta diskussionerna om högskolan. Vi har ju haft Ålands högskola nu i 20 år. Det förefaller som alla de åtgärder som nu är gjorda har varit nödvändiga förstås. Men jag uppfattar nog att det krävs ännu mera arbete för att få till stånd en...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-01-16

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2021-2022

Tack, herr talman! Bästa minister Karlström! Jag vill gärna ställa min fråga kring kommunikationer, som vi vet hur viktiga de är det påverkar både turism, näringsliv, tillväxt, ekonomi, inflyttning och så vidare. Som vi alla vet har Viking Lines Rosella sålts och trafiken har upphört mellan Mariehamn och Kapellskär, vilket förstås skapar stora utmaningar och...

Camilla Gunell / Fråga / Föredras / 2023-01-16

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2021-2022

Tack! Det är ju väldigt bra att andra rederier träder in och försöker söka lösningar. Ändå vet vi att ingenting ersätter den här intensiva direkta trafiken mellan Kapellskär och Mariehamn vilken är väldigt, väldigt viktig särskilt för Mariehamn och för turismen. Hur ser landskapsregeringen på sin roll, man säger att man inte vill störa marknaden man...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-01-16

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 6/2021-2022

Nu svarade inte ministern alls på vilket sätt han ser att frånvaron av den här trafiken försämrar förutsättningarna på Åland, jag tror att vi är eniga om att de finns där. Vi ska också komma ihåg att vi har väldigt dålig flygtrafik också österut, mellan Mariehamn och Helsingfors vilket också är bekymmersamt för många inom...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-01-16