Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Om ledamoten Valve och Moderaterna önskar bidra till samsyn och förståelse för varandras ambitioner så kanske man inte ska börja med att låta som ledamoten Valve och tala om 13 färjor och helt orimliga saker. Man kanske ska säga att för att ställa om vår skärgårdstrafik så krävs det fem nya frigående färjor och åtta...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Förslag till tredje ändring av budgeten för år 2023 BF 2/2023-2024

Tack, fru talman! Det är inte lätt att vare sig återupprätta och sköta skärgårdstrafiken i det läge vi befinner oss nu. Landskapet Ålands sjötrafik är mycket sårbar. Till den delen har jag vid ett särskilt tillfälle informerat finans- och näringsutskottet om den utsatthet som just nu råder i vårt trafiksystem. Vis av de händelser som...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2024-02-07

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Varje tid och varje utvecklingsskede så framställer ju nya produkter. Allt är inte perfekt på en gång, men man måste ta steg framåt. Om jag inte minns fel så fanns det kring de här HVO-drivmedlen skattemässiga hinder och någon typ av problematik från rikshåll som man kanske måste titta på innan man åtminstone i någon...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Jag skulle framförallt vilja säga att det är ju inte bara på en avdelning idag som det finns kunskap om hållbarhetsfrågor. Vi ska minnas att vi påbörjade detta arbete redan 2011 kanske genom att skapa hållbarhetsagendan och implementera den i förvaltningen. Det finns idag en stor kunskap om de här frågorna hos näringslivet, hos tredje...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Det är mycket intressant. Jag ser fram emot att Moderaterna formulerar sin nya skärgårdspolitik, för så där har det nog inte låtit förut. Så välkomna och berätta hur Moderaterna vill skära ner i utbudet av skärgårdstrafik så ska vi lyssna på det.

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Det har varit min känsla ganska länge att man på trafikavdelningen inte har arbetat lika intensivt med delegeringsbeslut som man har gjort på andra avdelningar. Jag fick det bekräftat när en av de första enskilda föredragningar jag stod inför handlade om 14 euro. Det finns ett stort jobb att göra inom den sektorn för...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, herr talman! Bästa lagting! Jag vill inledningsvis tacka regeringspartierna för en bra arbetsprocess i framtagandet av detta regeringsprogram. Den har varit lugn, saklig och mycket kreativ under lantrådet Sjögrens ledning. Jag tycker att vi har fokuserat kring välfärdens kärnuppdrag. Med framtidstro tar vi tag i många stora frågor, men förstås också med stor ödmjukhet...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Ja, så som jag uppfattar det så ser åtminstone jag och också tror jag regeringsblocket på skärgårdstrafiken som skärgårdsbornas vägar och de ska vara öppna och välfungerande. Och som sagt, det är en angelägenhet för alla ålänningar. Kostnaden delar vi på allihopa, men också möjligheterna som en effektiv och bra tillgänglig trafik kan ge också...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Om jag inte minns fel så har man ju påbörjat en sådan utveckling genom att stärka upp befintliga färjfästen, åtminstone är flera på norra linjen under arbete. Vi välkomnar förstås att det här arbetet är påbörjat. Sen tror jag att vi måste vara medvetna om att det här är en långsiktighet. Jag hoppas att vi...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Ja, jag tror jag nämnde dem också inledningsvis, att i det här klimatarbetet så krävs ett intensivt samarbete, tvärsektoriellt mellan de berörda ministrarna och deras avdelningar. Jag tror att ingenting av detta kan åstadkommas om man inte får ett sådant arbetssätt. Jag tror inte att man som klimatminister kan klampa in överallt och styra och...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack för det, herr talman! Jag har stor förståelse för den biten och det är en av våra stora utmaningar. Jag skulle ha kommit till det i mitt anförande kring den havsbaserade vindkraften. Det krävs fortsatt en intensiv dialog och kommunikation kring de utbyggnadsplaner som finns så att medborgarna på Åland känner sig trygga och...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Det är klart att saker och ting kostar både julskinkor och reparationer. Att kostnaderna ökar är väl inte förvånande. Däremot så är det lite förvånande att man har fortsatt att investera i gammalt tonnage som driftsmässigt blir så pass mycket dyrare i det långa loppet. Det ansvaret får tidigare minister Wikström ta på sig. Det...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack för det! Det är en mycket bra fråga och mycket intressant. Skulle tiden räcka till så skulle jag gärna brodera ut det mycket mera. Det finns ju mycket på gång. Idag tog vi bland annat ett första beslut om Järsövägen, att påbörja planering av gång- och cykelvägar och förstärkning av broarna hela sträckningen. Det...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Jag tror att de flesta användare av bokningar nuförtiden i allt högre grad övergår till digitala system. Nyttjandet av fysiskt tryckta tidtabeller minskar. Vi ser en förändringsprocess över tid i samhället. Sen finns det alltid människor som hamnar utanför den digitala världen och naturligtvis måste det finnas möjligheter för dem också att boka. Det måste...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

När det gäller digitaliseringen generellt så finns det faktiskt en mening i regeringsprogrammet om det digitala utanförskapet. Jag skulle vilja säga att det är ingenting som regeringen har glömt. Det finns där. När det kommer till detaljer kring årskort och tavlor så kan jag nästan med säkerhet säga att det finns alltid utrymme för förbättringar...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Kring den biten är jag fullständigt enig. Det här materialet och utredningarna finns ju kvar. Kanske inte alla uppgifter är så uppdaterade, jag tyckte att ministern hänvisade till 2013, men det finns också material av nyare kaliber som kanske går att använda i någon mån. Vi hoppas att det inte är förgäves utan att det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack till ledamoten Mika Nordberg som frågade om kortrutten är död. Jag tror att kortrutten i den bemärkelse som vi har talat om den genom åren, den dog för kanske fyra år sedan eller längre sedan. Vi har väl sörjt den, men nu måste man ta en nystart. En nystart är att...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-12-19

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack herr ordförande och tack till ledamoten Valve för anförande. Jag vill för min del i denna långa redogörelse ta fasta på det positiva som sades kring etableringen av den nya industrin i form av havsbaserad vindkraft. Jag tycker att det är viktigt att från den här bänken notera att det inte finns en enig...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Jag tycker att det är bra att höra. Jag hoppas också att regeringen med jämna mellanrum kan göra avstämningar med lagtingets finans- och näringsutskott. Vi bedömer att detta i huvudsak är en näringslivs- och näringspolitisk fråga som har ekonomiska, förhoppningsvis, goda möjligheter till inkomster. Det är viktigt att Moderaterna håller linjen och inte hamnar i...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack till ledamoten Alfons Röblom. Jag tror i likhet med ledamot Röblom att det är jätteviktigt med ett strategiskt grepp om klimatfrågorna. Bland annat därför så vill vi stärka det här med fysisk strukturutveckling. Ska vi agera smart och också ekonomiskt smart i det långa loppet så måste vi också planera mellan...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland M 1/2023-2024

Jag förstår dig mycket väl. Men om vi teoretiserar i evigheter så kommer vi aldrig till handling. Jag gick i våras med i en klimatmarsch i Mariehamn där de unga skalla; "kliv åt sidan eller gör någonting!" Jag tror att det är där vi befinner oss nu. Att göra någonting. Vi vet alla att vi...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-12-18

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag tror att det är mycket bra att ledamoten Holmberg-Jansson också från den här talarstolen - vilka åtgärder vi än vidtar, ekonomiska och andra - försöker ha barnets perspektiv hela tiden med oss. Också när man gör inbesparingar måste man fråga sig vem som ska betala dem. Att inte spara på barn som hamnar i...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag tycker att det är ett mycket bra initiativ att ta reda på hur näringsgraden ser ut i särskilt de mål som serveras i de offentliga köken. Det är väl svårt att styra hur vuxna människor annars äter och handlar annat än med goda råd. En hög levnadsstandard torde innebära ändå att ålänningarna äter rätt...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Ja, det är stora frågor som ledamot Röblom vill att jag ska tala om. Jag tror att ledamot Röblom vet att jag har talat om de många, många gånger. De socialdemokratiska ledamöterna kommer också att delta i den här budgetdebatten och jag kan för min del också återkomma. Men nu var det nu det...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag kan garantera ledamoten Röblom att vi kommer att återkomma till alla dessa frågor under de kommande fyra åren. Men det är varken min plats eller vår roll i den här budgetdebatten att rusa åstad och stadfästa saker och ting innan processen med regeringsprogram och allt det är på plats.

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Ja, på något teoretiskt plan är vi ju en del av republikens ekonomi. Men hur påverkar det konkret då livet här och anslagen till landskapet Åland? Jag har inte sett att det är någon skillnad eftersom statslånen står utanför den klumpsumma som Åland tilldelas. Eller har Forsbom någon annan information?

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag kan svara på den på samma sätt som jag gjorde i valrörelsen. Jag tror att kanske samtliga partier, när den frågan kom upp i en valdebatt, utom ett, satte upp en positiv skylt. Det är klart att det är bättre på sikt med mer fasta förbindelser än färjor, men det är inte den första...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Det är medvetet från min sida att inte gå in på alla detaljer, vilket jag också tror att Moderaterna förstår i det här läget och omständigheterna kring det. Vi vill gärna öppet och ärligt ta del av det kommande arbetet med regeringsprogrammet och omställningsbudgeten för nästa år där vi lägger om kursen. Därmed är den...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, herr talman! Bästa lagting. I måndagens Hufvudstadsblad finns en artikel som berörde mig mycket. Den handlade om barn som svimmar av hunger och bristsjukdomar i ett stort starkt europeiskt land - Storbritannien. Ökade matpriser, för näringsfattig och ohälsosam mat har lett till en nationell brittisk hälsokris där viktorianska sjukdomar som rakitis och skörbjugg har...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Att låna till drift är naturligtvis ingenting som någon eftersträvar och har behov av och det ska väl undvikas i allra yttersta mån. Men varken ledamoten Mika Nordberg, jag eller någon annan i ljuset av allt som jag har beskrivit och allt som kan komma att ske, så ska man aldrig säga aldrig. Jag tror...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Det finns många goda förebilder av socialdemokratiska finansministrar, bland annat så håller jag Magdalena Andersson för en sådan, Jutta Urpilainen och det finns också andra. Däremot det här uttalandet som präglar väldigt mycket Göran Perssons politik och tid, så skulle jag vilja säga att fattigdom ger heller ingen frihet. Så allt här i världen måste...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag brukar säga så här att om man jämför den åländska ekonomin med många andra ekonomier så har Åland fortsättningsvis en stark position. Vi har ingen stor statsskuld som belastar vårt resultat. Vi befinner oss ändå på en hygglig nivå. Sedan finns det utmaningar, stora utmaningar som man framförallt måste jobba med långsiktigt och strukturellt....

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack till ledamoten Valve. Det är ju jättebra att ha en linje, tycker jag, där man inte vill tokspara på ÅHS. Det delar jag helt. En sådan förändring måste ske långsiktigt och medvetet. Men trots det här moderata ledarskapet så har ju ändå ÅHS kostnader ökat med 10 miljoner under den här mandatperioden....

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Visst, det finns alltid skäl och de kan man förstå naturligtvis. Kanske ledamot Valve ändå berätta om vilka långsiktiga och strukturella förändringar som man har gjort i organisationen i syfte att minska kostnaderna under de här fyra åren? I mina ögon så har nog trots allt ÅHS ökat, åtminstone den administrativa delen, under det moderata...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack till finansministern för presentationen. Ministern nämnde kanske inte så mycket kring ägarstyrningen, men om det tillåts så skulle jag gärna fråga. Jag har ju under årens lopp förespråkat ett bredare grepp om landskapet, mera som en koncern, där man skulle titta på ägandet också på bolagssidan och landskapets totala ägande. Är...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag tycker att det här är en del av landskapsekonomin som vi inte diskuterar riktigt ordentligt, utan den blir hela tiden på sidan om. Landskapets ägande både i egna bolag och övriga innehav så kanske det redogörs för någonstans och man samlar allt material. Men jag tycker att vi borde ha en egen process kring...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, herr talman, och tack till ministern för ett positivt anförande. Näringsminister Karlström är ju en glädjespridare framom en dyngspridare, även om det finns en del att övervaka i dagsläget för att följa nitratdirektivet, men det är en annan sak. Åland Living nämndes och förslaget är alltså någon slags utredning om man ska ta hem...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag håller med om den analysen att det är via inflyttning, inflyttning, inflyttning som åländsk ekonomi, näringsliv och offentlig sektor kan utvecklas och förbättras. Det är helt klart så. Jag tänker att det här är ju en viktig funktion som borde ha möjlighet att vara på hugget när det händer saker i vår omvärld och...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack till infrastrukturminister Wikström. De frågor som ledamot Wikström tog upp har förstås en politisk sprängkraft eftersom detta är ett område som har varit svårt att diskutera. Jag tycker att det är ganska modigt av minister Wikström att ändå sätta strålkastaren på de här frågorna. Men är den här trafiken på tvärgående...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Ja, det kan man ju iaktta och det kan man säkert dra vissa slutsatser kring. Det jag menar är att man kan ju välja att se det som en subvention. I så fall måste den ju vara kopplad till något regelverk som den strider mot, att det är ett indirekt stöd till en näring. Är...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack minister Holmberg-Jansson. Det nya lagtinget har ställt mycket bra frågor så jag har nästan fått svar på dem redan. ÅMHM är en myndighet vars uppgifter kontinuerligt ökar och med det här lagförslaget ökar de ytterligare. Om jag nu förstod ministerns svar korrekt så kommer det att finnas upptaget resurser i budget för 2024 för...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Jag tror nog att det är bra om utskottet kanske gör den evalueringen ändå av lagförslaget kring vilka kostnader det innebär för det offentliga. Det är ju inte bara de här 33 000 som hittills har betalats från Regionförvaltningsverket, utan det kommer också en ny tjänst på ÅMHM. Jag antar att det påverkar...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Självklart handlar det om kompetens, men både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan har förmåga att utse personer med rätt kompetens. Det är inget skäl till att frångå den vedertagna praxisen om en balans, 3-3 plus en ordförande. Det finns inga giltiga skäl som hittills har anförts varför inte det ändå skulle gå att få fram den nödvändiga...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag tycker ledamot Anders Eriksson ska titta på finska regeringens budgetförslag. Är det så att man värnar ekonomin så kanske man inte ska sänka skatterna för de rikaste. Man kanske inte ska sänka momsen på bensin så att vi ökar bilismen. Det finns många åtgärder där man frågar sig, och kan med fog fråga sig,...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Så som jag ser det så bygger också förvaltningen, fonderingen, ledning och styrning av pensionsfondernas tillgångar på samma princip som arbetsmarknadens parter i övrigt. Det är den nordiska modellen att hantera saker på. Det vill säga att det är både de som ger arbete och de som är löntagare som tillsammans förvaltar kapitalet. Därför att...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Nå, det är samma logik som att om du vill ha tre parter till exempel från arbetsgivarsidan, så kan du rimligen vända dig till Ålands Näringsliv eller Företagarna på Åland som är deras organiseringar och fråga efter förslag på representation. Det är en helt vedertagen och vettig modell. På samma sätt gör man om man...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ledamot Sjögren får gärna försvara inskränkningarna i strejkrätten om hon önskar, men det som nu sker är betydligt större än så. Inte reagerar hela den samtliga fackföreningsrörelsen i Finland om det bara handlar om en mindre förseelse. Det är ju allvarliga försämringar i den sociala tryggheten och också i och för sig i strejkrätten som...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Det verkar som att ledamot Sjögren tar illa vid sig om jag säger vad hon har sagt, men det får vara. Jag håller med om det att arbetstagare och arbetsgivare måste komma överens. Det är så man behåller arbetsfreden i ett land. Det är bara så man kan skapa bestående förändringar i arbetsmarknaden och i...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag håller med om det som ledamot Holmström säger. Ursäkta om jag har varit ouppmärksam på Hållbart Initiativs ställningstagande i den här frågan. Stöder man den här lagen och stöder man den här neddragningen och rubbande av den här, vad ska jag säga, samhällskontraktet som ändå ligger till grund för den här styrelsens sammansättning?

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag tackar för det beskedet. Tack!

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22