Sagt i salen

1 - 50 av totalt 137 tal

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Tack, fru talman! Den socialdemokratiska gruppen stöder i stort förslaget till tilläggsbudget. Det är ett akut läge och resurser måste nu snabbt fram för att säkra hälso- och sjukvårdens behov, förbättra läget på arbetsmarknaden för de personer som blir permitterade och förhindra vågen av konkurser i näringslivet pga en marknad som är totalt bortblåst. Det...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Tack, herr talman! Tack också till finansministern för en bra budget i stort som vi omfattar. Min fråga gäller anslaget till AMS, sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd på 10 miljoner euro. Vi ska debattera detta separat i morgon i samband med lagförslaget. Jag undrar om dessa 10 miljoner är uträknade så att de omfattar alla eller omfattar de...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Det som jag vill veta är om beloppet på 10 miljoner är uträknat på en förhöjning på 30 euro på dagpenningen för samtliga arbetssökanden, även dem som tillhör a-kassan? Eller är det för dem som bara har dagpenning eller för dem som har inkomstrelaterad dagpenning, dvs. tillhör en a-kassa? Det är ganska stor skillnad på...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Tack, herr talman! Tack minister Karlström för snabbt agerande. Jag uppskattar den intensitet som man har samarbetat med både banker och näringslivsorganisationer osv. När jag tänker på helheten och när jag ser regeringen Löfven och regeringen Marin så har det varit väldigt viktigt att man fortsätter att jobba i den nordiska modellens anda, dvs. att man...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Tack. Ledamot Måtar tycker att vi på Åland borde kunna ha undantagsregler från de undantagsregler som regeringen i Finland bestämmer och ha annorlunda bestämmelser här, kanske kring restauranger och dylikt. Men hur skulle det gå till i praktiken? Det är ju, som jag ser det, inte ens möjligt.

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Jag tror ju att många ålänningar i dagsläget känner en stor trygghet att ända höra till ett land som har organisationer och myndigheter som THL och de resurser när det gäller smittskydd och kompetenser som vi på Åland också nu får del ta av. I det här läget av befolkningsberedskap i hela landet tror jag...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

De pengar, 50 miljoner, som kommer att lyftas ur PAFs kassa, i syfte att ha resurser för att utveckla näringsliv, utbildningssektorn osv. mera framtidsinriktat, sådana pengar är i politiskt normalläge väldigt svåra att få fram. Det vet vi sedan många år tillbaka, att få fram pengar till Ålands högskola till exempel har i praktiken...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Mitt andra argument för att uppta lån i stället för att tömma de resurser man har i PAF-kassa är att det också är mera förståeligt för den åländska befolkningen, och säkert också politiskt mera möjligt, att låna i ett krisläge för att upprätthålla viktiga myndigheter och viktig service till samhället. Det är mycket svårare att...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Jag tycker att det finns lite spridda skurar i den här diskussionen. Jag upplever att det i majoritetsblocket i det här skedet eller i nästa skede också finns en viss beredskap att uppta lån, åtminstone på en fråga från bankerna så var responsen inte helt negativ. Visst är det ju så att vårt stödpaket till...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Enligt mig så är det offentligas roll att vara progressiv i tider när samhället behöver det och skapa stabilitet när samhället behöver det. Min bedömning är att det åländska samhället nu behöver den offentliga sektorns stabilitet. Till skillnad från privat sektor där du skickar över kostnaderna till det offentliga, så skickar det offentliga bara över...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Om den här krisen kunde medföra att vi åtminstone skulle få klart för oss att samhället och samhällsekonomin inte är ett privat bolag så vore det ändå till stor nytta. Alltså samhället har ansvar för människorna här, för dem som blir corona smittade, det har inte ett privat företag. Alla utgifter vi har i offentlig...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Ja, det kan man säkert se olika på. Jag har redogjort för vad jag tycker. Jag vet hur svårt det är att få loss pengar till utveckling, särskilt inom klimat, miljö och offentlig sektors utveckling i normalpolitiskt läge. Därför har vi omfamnat idén med 50 miljoner ur PAF-fonden för att just ha dessa målinriktade satsningar....

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2020 BF 4/2019-2020

Det kan man säga. PAF-fonden var ett gott förslag. Vi skulle just gripa tag i redskapen för att arbeta framåt. Nu är det så här. Den här budget behövs, inte snack om det. Vi fortsätter debatten i morgon om de kanske mest problematiska delarna i det här förslaget. Vi återkommer då.

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-25

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Tack, fru talman! Ledamoten Anders Eriksson brukar upprepa det som jag tycker att inte är helt korrekt, nämligen; säg en enda strukturell reform som har gett några ekonomiska besparingar! Jag tror det börjar vara dags i det åländska samhälle att man faktiskt gör en utredning på det här. Stämmer det att inga strukturella reformer bidrar...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-11

Teknisk ändring av landskapslagen om planering av socialvården LF 9/2019-2020

Jag tror att det här exemplifierar hela frågan, att ledamoten Anders Eriksson nämner ÅDA. För är det något område där man har börjat på minus, minus, minus så är det väl inom digitaliseringen i kommunerna. Detsamma var det med Mise när man började med den hanteringen, det var på minus, minus, minus. Risken med KST...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-11

Invasiva främmande arter LF 8/2019-2020

Tack ministern för presentationen. Det är, som sagt, en nödvändig och bra lagstiftning som ligger på bordet. Jag hoppas att den här förordningen blir lika ambitiös på Åland som den är på rikssidan och i Sverige. Det här är ju ändå frågor som kräver mycket kompetens. Hur ska man upptäcka invasiva arter? Hur ska man hantera...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-09

Invasiva främmande arter LF 8/2019-2020

Med farhågorna om att invasiva arter är någonting som tyvärr kommer att öka förekomsterna på grund av klimatförändringar och sådant så krävs det kanske ändå ytterligare att man skruvar upp kunskapsnivån och medvetandegör många fler. Eftersom det är ett evigt pågående problem så kommer det också hela tiden nya invasiva arter. Finns det där några...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-03-09

Invasiva främmande arter LF 8/2019-2020

Tack, fru talman! Det är mycket bra, ibland får man faktiskt vara glad för EU, att det kommer sådana krav från dem om lagstiftning som gäller just invasiva arter. För det är faktiskt ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och olika djurarter, steklar, baggar och andra arter som vi troligen också kommer...

Camilla Gunell / Anförande / Remissdebatt / 2020-03-09

Invasiva främmande arter LF 8/2019-2020

Det är viktigt att inte bli tagen på sängen med de här frågorna. Har man fått in dem i ett ekosystem så är de väldigt svåra sedan att utropa. Här på Åland har vi alltid värnat fågellivet väldigt stark och arbetat hårt för fågelstammar. Just tvättbjörnen är en väldigt stark klättrare så den tar sig...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-09

Invasiva främmande arter LF 8/2019-2020

Ja, jag tror att de här invasionerna av djur i den skala som spanska skogssnigeln var gör att människor förstår att det här kan bli ett väldigt stort problem. I många länder har man kanske i dumhet planterat in invasiva djur och sedan inte riktigt förstått konsekvenserna. Tvättbjörnen till exempel så inplanterades av Herman Göring som...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-03-09

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Tack, herr talman, för ordet! Det kanske är ett litet steg vi tar för många i riket, men för oss på Åland är det definitivt ett stort steg vi tar idag. Vi har arbetat tillsammans för ett nytt ekonomiskt system och nu ser vi en förnyelse och en förhöjning av avräkningens grund. Vi har visat...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Första behandling / 2020-02-12

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Tack, herr talman! Tack ledamot Pettersson för ett engagerat anförande från Centerns sida. Det här är ju en dag för enighet och också glädje över den här punkten som vi har kommit till. Om man samtidigt är lite politisk realist så vet vi också att vi idag släpper ett krav som man från åländsk sida...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2020-02-12

Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland RP 1/2019-2020

Tack för det. Det är ungefär precis som jag själv tänker. Nu har vi kommit till den här punkten. Vi har kunnat använda beskattningsfrågan som en påtryckning för att kanske ta oss till det resultat vi har idag. Men nu får vi släppa frågan om egen beskattning och inte ha den på listan när vi...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2020-02-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

Tack, herr talman! I veckan har regeringen, på föredragning av minister Wikström, fattad ett dramatiskt beslut om att häva avtalet om att införskaffa en moderns miljöfärja, den så kallade elhybriden. I gårdagens tidning finns det ett citat av minister Wikström, "att regeringen inte har något att göra med de avtal som Finferries har tecknat med...

Camilla Gunell / Fråga / Föredras / 2020-01-24

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

När regeringen höll sin presskonferens i den här frågan och meddelade att avtalet nu var hävt, så nämnde också minister Wikström att man gjort olika riskanalyser på vad det här kan innebära för skattebetalarna i sista ändan, och vilka skadeståndsbelopp det kan röra sig om. Hur och har man nu gått in för den, för...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-01-24

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. lagtingsordningen F 1/2019-2020

Kan då minister Wikström säga något om hur den här riskbedömningen är gjord? Vad är det man har kalkylerat in i riskerna om det skadeståndsbelopp som nu kan komma de åländska skattebetalarna och Ålands lagting att stå inför fait accompli och något som vi bara ska betala. Har man i riskbedömningen också kalkylerat på dessa...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2020-01-24

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Tack, fru talman! Ordförande för finansutskottet Jörgen Pettersson nämnde själv den avbrutna upphandlingen av elhybridfärjan. Det här är ju en stor sak som har vida konsekvenser och även vida ekonomiska konsekvenser. Det är något som finans- och näringsutskottet måste hantera framöver eftersom det påverkar landskapets ekonomi. Hur ser ledamot Pettersson på det faktum att man...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Nå, jag tycker att det är ett ganska dåligt svar på frågan eftersom det är ett nytt lagting som sitter här och den omröstningen handlade om en åtgärdsuppmaning, inte ett beslut, så det håller nog inte. Däremot så lovade minister Wikström här i salen för en vecka sedan att frågan om de upprivna avtalen också...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Tack, herr talman! Forskningsprojektet för torsk är mycket bra och det räddar det åländska torskfisket åtminstone för ett år. Har utskottet under sin behandling kommit fram till hur långsiktigt det här kan bedömas vara? Vilka indikationer har man från landskapsregeringen och kanske också från jord- och skogsbruksministeriet på hur länge ett sådant här projekt kan...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Jag tror framförallt att de åländska fiskarna vill ha ett mera långsiktigt perspektiv. Hur länge kan de räkna med att ha den här möjligheten att fiska torsk? Därför skulle det vara bra att så småningom och så fort som möjligt kanske veta hur långsiktigt projektet är. I debatten sade jag också; "torsk i all ära...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Tack, herr talman! Jag vill kanske bara problematisera lite grann. Lagtingsman Holmberg sade att kanske hela lagtinget här ser fram emot en utvecklad och utökad fiskodling på Åland, och då är det kanske dags att påminna om att Åland inte själv beslutar om sina utsläppsnivåer. Det finns EU-direktiv, det finns HELCOM och det finns olika...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Ja, det kanske går lite utanför budgeten det här, men visst får man öka expansion av fiskodlingen så länge man inte ökar utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön. De EU-direktiven gäller för alla EU-länder, även Finland och Sverige som vi konkurrerar med. Det borde vara samma tolkning och samma lag. Weserdomen gäller också dem...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2020-01-22

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier LF 4/2019-2020

Tack för det och tack också för allt engagemang i frågan om kemikalier. Det är ju inom jordbruket som vi fortfarande använder en hel del växtskyddsmedel. Hur menar ledamoten Holmström att regeringen ska agera när det gäller LBU-program och kommande lagstiftning kring just växtskyddsmedel inom jordbrukssektorn?

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2020-01-20

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier LF 4/2019-2020

Precis, men om ledamoten Holmström och hans parti får majoritet i regeringen så det kanske återstår att se, men de här frågorna har aldrig varit lätta. Jag kanske kan utveckla resonemanget. Det har varit en hård kamp också att stå upp för det ekologiska jordbruket på Åland som i bästa fall inte alls har använt...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2020-01-20

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Fru talman! Det är väl en ganska typisk städarbudget som vi har på vårt bord idag. Två ganska ihållande, återkommande ämnen som brukar vara oförutsedda reparationer på färjor och mera pengar till vård utanför Åland. Vård utanför Åland är ett moment som vi alltid måste ha beredskap att uppta tilläggsmedel för. Vi befinner oss på...

Camilla Gunell / Anförande / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Ministern berörde här inte momentet om skogsbruket och pengarna, stödpaketet på grund av Alfrida. Bara att medlen nu överförs från 2019 till 2020, vilket förstås är bra om icke utnyttjade medel kan användas. Vad händer med de här stödpaketet? Det är ju ett paket som förra regeringen bildade och har sjösatt, men är den nya...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Det kunde jag kanske lista ut. I och med att man i regeringsprogrammet skriver att man avser att också hjälpa till att reducera förluster förorsakade av stormen Alfrida. Det här stödpaketet som tidigare regeringen lade så syftar framåt, för återplantering och de kostnader som kommer på det. I vilken mån kommer landskapsregeringen i så fall...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Ledamoten Holmberg anmärker mot externa utgifterna på Ålands hälso- och sjukvård. Och jag måste för min del försvara den sittande regeringen i att komma med det här anslaget. Jag tycker att det är otroligt viktigt att man på Ålands hälso- och sjukvård, som läkare och ansvarig för personal, aldrig behöver fundera över om man ska...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Vinstvarning är kanske inget begrepp man använder inom offentlig sektor och särskilt inte offentlig hälso- och sjukvård. Till den delen tycker jag att utskottet kan titta lite närmare på hur stor andel av anslaget som de facto är extern vård och vilka de andra utgifterna är kring hemvårds material och medicinsk rehabilitering. Till en delen...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Det förstår jag också. Det är klart det, som jag tidigare sa, att överföra tidigare medel som inte har nyttjats för syftet till ett framtida projekt är helt okej. Förstås uppstår frågorna om det finns en diskrepans mellan de tidigare stödpaketet och det som ska komma? Och även om man kommer att tillföra stödpaketet med...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Jag tror att vi är många som ser fram emot besked i många olika frågor. Så vi får avvakta denna tilläggsbudget.

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Eftersom medlen upptas nu och fullföljer projekteringen, vilket man naturligtvis måste göra eftersom kostnaden finns, så är det väl naturligt att fråga sig vad nästa steg blir. Vi vet att det har gått enorma kostnader för att planera och projektera de här projekten, vad händer nu? Jag tror inte att det bara är jag som...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2019 BF 2/2019-2020

Då får vi vänta och se.

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Herr talman! Torskfrågan är uppe i den här tilläggsbudget. Som vi vet är torsken i Östersjön allvarligt hotad och EU beslöt därför att stoppa torskfisket under 2020. Beslutet blev klart ganska sent i höstas. Alternativet, som plåster på såren, att få fiska i forskningssyfte var ett förslag som vi laborerade med redan under hösten och...

Camilla Gunell / Anförande / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Det var många deklaratoriska uttalanden kring framtiden och på något vis bli man lite förvånad över att det är väl ingen nyhet. Varje regering måste utöva en sparsam finanspolitik, men det låter på finansminister Eliasson som att man nu har måste ompröva den ekonomiska situationen. Man trodde när man gick till val att man hade...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Finansminister Eliasson sade ungefär att stora beslut har fattats av regeringen Sjögren som nu sätter ekonomin i en svår situation. Vilka är dessa beslut? Kan det inte vara så att tidigare opposition har stirrat väldigt mycket på den ökade klumpsumman och tänkt att "Oj, vad mycket pengar det finns i regeringen", men så har...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

När det gäller torskfisket tycker jag det är alldeles utmärkt att landskapsregeringen kommer med en tilläggsbudget och när det nu är klart, man har fått alla besked från ministeriet och också vet att det här är en möjlighet som man kan gå vidare på. Om man nu har fått klarhet och avtal med olika forskningsinstitut...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Skulle läget varit klart i samband med ordinarie budget så skulle ingen minister varit gladare än jag att få lägga med de här pengarna i budgeten, men det var det inte. Sedan var det val och så blev det förändringar här. Ibland måste man använda tilläggsbudget instrumentet och det är väl ingen större fara i...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Jag håller helt med och det här kan göras till något riktigt bra. Åland kan i bästa fall vara med att bidra till att man lär sig något nytt om torsken och dess levnadsförhållanden här i våra vatten, respektive i södra Östersjön. Att man kan hitta lösningar för att stärka hela torskstammen i Östersjön och...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2020 BF 3/2019-2020

Det brukar sällan vara så att forskningsprojekt är väldigt kortsiktiga. Vad jag förstår så gäller det här beslutet, den här tilläggsbudgeten 2020. Man kan inte heller säga att det här är något som kan trygga det åländska torskfisket för framtiden, utan det här är en tillfällig lösning nu gällande för 2020. Kampen är inte över...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-01-15