Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack för ordet, herr talman! Ledamoten Mansén lyfte i sig många viktiga samhällsfrågor som verkligen behöver diskuteras. Men det som gör mig lite orolig är att det blir lite jultomtens önskelista när man skickar önskemålen till vad infrastrukturavdelningens lilla resurs ska åstadkomma när det gäller både elektrifiering, tunnelutredning, elfärjor och havsbaserad vindkraft. På något vis...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Om ledamoten Mansén hade presenterat sitt förslag som omställning, att målet med allt arbete vi gör är att minska koldioxidutsläppen och nå en optimal skärgårdstrafik, då tycker jag att man skulle ha pratat om det. Då ska man inte blanda in tunnlar och allt möjligt i samma soppa, utan man måste försöka fokusera. Oavsett så...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Ja, jag har uppfattat att det i regeringsblocket, särskilt i ledamoten Wikströms eget parti, finns åsikter om att Åland är så litet i den stora världen och att vår andel är så försvinnande liten så vad vi gör så har inte så stor betydelse. Den åsikten har jag hört i den här salen. Jag har...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Fru talman! I de här näst sista replikväxlingarna upp så tycker jag att det blir klart för mig i alla fall att Hållbart Initiativ har gått in i en regering med goda ambitioner om att driva klimat- och miljöfrågor i huvudsak. Det som har hänt, enligt min uppfattning, är att man inte har insett i...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det kanske är koldioxidutsläppen och vilken rätt till utsläpp vi har möjlighet att göra som blir den hårdaste valutan innan det här spelet är över. Och där tror jag att landskapets budget lite hamnar i skymundan när vi står inför de enorma bekymmer som klimatförändringarna medför.

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Jag har inte suttit runt regeringens bord och hört era diskussioner. Jag har hört det som har sagts här i salen. Jag uppfattar ändå att det är ett faktum att om ett parti som Hållbart Initiativ, som kanske är lite unga och nya, går in i regeringen för att driva sina hjärtefrågor och lämnar regeringen...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Jag tror att det är väldigt viktigt att konstatera att när man tillträder en regering så måste man, det första man gör, vidta de lagstiftningsåtgärder i de paket där man faktiskt vill ha en förändring. Tiden går för fort. En mandatperiod är så kort. Det är en jättestor risk att lämna, som nu, alla...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Jag tycker att det har varit problem, om jag är uppriktig, att minister Röblom inte fick en hel avdelning till sitt förfogande. Att ha så spridda områden som ledamoten Röblom fick så gjorde det också väldigt svårarbetat. Man behöver, som jag ser det, ha en stor och stark tjänstemannauppbackning för att komma någonstans. Men ledamoten...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Jag tycker inte att ledamoten Röblom ska ta illa vid sig av det begreppet. Jag tror att Ålands lagting behöver unga och nya politiker, men kanske man kan leva med det under den första mandatperioden. Sen lovar jag att sluta kalla ledamoten Röblom för ung och grön. Det lovar jag.

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Jag tog i dag upp den frågan för att illustrera hur bakvänt jag tycker att den här regeringen arbetar med olika frågor. Jag tror att det inte är någon hemlighet att det finns ett väldigt litet stöd i det åländska samhället för en sådan här stor investering. En tunnel är inget rött skynke för mig...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Ja, ledamoten Pettersson ska ha heder för att han fortfarande är en "true believer", om man får säga så, av en tunnel till Föglö och jag är det inte. Den här regeringen har haft 20 mandat. Varför har man ens behövt en parlamentarisk kommitté? Vill ni någonting? Ja, men driv det för tusan! Genomför saker...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till minister Holmberg-Jansson för presentationen. Jag blev lite fundersam över tidtabellen. Det här var ju som sagt en fråga som man tog upp i regeringsprogrammet. Nu har det gått tre år och nu kommer man med en expresslag som vi måste behandla i väldigt brådskande ordning och som är helt styrd...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Jag tycker att socialvårdens avgiftspolitik och hälso- och sjukvården och samordningen däremellan är en otroligt viktig åländsk socialpolitisk fråga. Man har ju satt den frågan redan i regeringsprogrammet. Det är lite förvånande att det är först nu som de här stegen börjar tas. Det kommer ju att betyda att den här regeringen inte hinner med...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, fru, talman! Tack till ledamot Söderlund som lyfte upp jämställdhetsperspektivet. Jag läste också den här konsekvensbedömningen på samma sätt. Här finns nog en hel värld ännu att beskriva, det vill säga varför läget ser ut som det gör kring klientavgifter och varför framförallt många äldre kvinnor är de som kommer upp i högkostnadsskydden i...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Jag tror att det är jätteviktigt att utskottet har ett resonemang. Jag tror inte heller det är helt främmande för regeringen, men kanske man i samband med den här framställningen kan skicka med lite färdig färdkost för hur man kunde resonera kring de konsekvensbedömningarna i nästa skede. Som sagt, här finns ju steg två och...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Ja, vi sitter här i Ålands lagting och i Ålands landskapsregering och det enda vi har att göra är att avvakta vad man gör inom sotereformen. Nästan allting handlar om vilka mått och steg man tar där, innan vi själva kan fundera ut här hur vi vill utforma den här politiken. Det är mycket frustrerande...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Ja, till den delen är vi eniga. Vi har ju också från socialdemokratiskt håll tyckt att den diskussionen kunde man faktiskt hålla i självstyrelsepolitiska nämnden. Inom vilka områden vore det viktigt att betona åländsk lagstiftning? Vi tycker ju att de områden som ligger ålänningarnas vardag närmast är de viktigaste att reglera, och det är ju...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Jag tycker att man skulle utforma det här politikområdet utgående från principen om minst samma förmåner för ålänningarna som i riket, helst bättre. Men också utifrån vår småskaliga organisationsmodell, utifrån självstyrelsens möjligheter och förstås också med ministeriet i riket och alla myndigheter som tar fram statistik och underlag, utan dem klarar vi oss inte....

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack för ordet, fru talman! Vi tycker att klientlagstiftning är viktig och också att hålla låga avgifter. Vård och omsorg ska finansieras i huvudsak via skattesedeln och sedan ska avgifterna hållas så låga som möjligt så att ingen på grund av dem är tvungen att avstå från de här tjänsterna. Därför har vi sett mycket...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Till den delen är vi helt eniga. Individens rättigheter och skyldigheter ska vara gestaltade i lag och det är väldigt viktigt. Men jag tror att det skulle vara klargörande och bra om man tittar, inte bara på klientavgiftsfrågan utan satte in den i ett mera socialpolitiskt eller hälso- och sjukvårdspolitiskt perspektiv och såg till vilka...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Jag tror att det viktiga för självstyrelsen är att vi i förvaltningsbyggnaden ser till att ha tillräckligt med kompetens. Och att också socialvård, skola och vilka områden som ledamoten Söderlund kanske definierar som kvinnodominerade, har resurser att faktiskt satsa på de vardagsnära politiska områden som betyder mycket för ålänningarna. Jag tror att det är verkligt...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Nej och här jag tycker att vi ska tänka igenom det här ett varv till också när vi nu jobbar med självstyrelselagen. Behöver vi ropa efter mera behörighet hur vi ska begrava människor och sådant som kanske inte är så väldigt viktigt? Det viktiga är väl att vi fördjupar och utvecklar politikområdena där vi redan...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jag ber att få understöda detta goda förslag.

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2022-09-22

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Vi vet åtminstone att barnfamiljer har mycket kostnader och man vet också att barnfamiljer drabbas mycket av att allt blir dyrare, alltifrån mat, bränsle, räntor och energi. Det påverkar barnfamiljer. Det finns en vettig kanal att använda en engångssumma på 100 euro. Varför är det så svårt att bemöta det behovet om man kan...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Jag måste säga att det är nog förvånande hur Liberalerna och ledamot John Holmberg fortsätter att framhålla att om man på något sätt är fackligt aktiv så har man inte kompetens att sitta i styrelsen i pensionsfonden. Jag tycker mig ha hört det här argumentet förut. Tanken var väl den med pensionsfonden...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Det är ju tur att vi kan vara eniga om den saken, och det var nog inte alls triumferande utan tyvärr beklagande. Jag uppfattade ändå att det som ledamoten Holmberg sade är att den person till styrelsen som facket utser inte längre ska finnas kvar i styrelsen. Eller har jag missförstått ledamoten Holmberg?

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Man brukar säga att vara liberal är att vara kluven. Jag måste nog säga att jag inte riktigt följer ledamoten Zettermans logik i hennes resonemang. Varför ska man höja reseavdraget till samma nivå som i riket, men man ska inte följa riket när det gäller ett extra barnbidrag till barnfamiljerna? Orsaken som Zetterman anger är...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till styrelseordförande Eliasson, i det här sammanhanget, för en bra rapport om läget i fonden just nu. Jag har blivit väldigt illa berörd av ledamoten Holmbergs påståenden, nu andra gången den här mandatperioden, om att det är styrelsemedlemmar i styrelsen som uppenbarligen missköter sitt uppdrag genom svag närvaro. Är det här...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Jag ville verkligen ta upp det här igen så att styrelseordförande kunde stärka den här informationen, för då konstaterar vi att den är felaktig, det som har framförts här nu för andra gången av ledamoten John Holmberg. Det är då särskilt de ledamöter utsedda från de fackliga organisationerna som han påstår att skulle ha misskött...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Jag uppfattar att kompetens handlar ju om vad du har för bakgrund, utbildning och ditt kunnande. Det är så märkligt att i det här fallet, så som jag har förstått det, så är det ju de fackliga organisationerna som utser och för fram tre representanter för de anställda, det vill säga alla de löntagare som...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Jag kan acceptera mycket väl att Liberalerna och Socialdemokraterna har olika åsikter när det gäller det här och vem som ska utse representanter för arbetstagarna i landskapet. Men att stå här och hänvisa som ett argument att det är ett dåligt exempel att ha människor från fackföreningarna med för att de inte ens har varit...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Det är sant, det är ju bra också för det finns ju en direkt koppling mellan landskapets budget och pensionsfonden när det gäller försörjningen av den årliga utbetalningen av pensioner, där x antal procent lyfts ur fonden in i budgeten för den här försörjningen. Så det är mycket bra. Det som jag tycker att man...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Styrelsen har ju till uppdrag att förvalta fonden, jag vet också att det finns en kompetent fondförvaltning i huset och sen är det ju mycket upp till diskussion med bankerna och andra kreditinstitut. Jag har ingenting att anmärka på hur fonden förvaltas. Jag stöder de initiativ som det också har sagts att man gör, ...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Ja, för det första så är min huvudpoäng att landskapets budgetdiskussion och landskapets bokslut blir väldigt smal, därför att den utesluter alla bolag; Kraftnät Åland, posten, Ålands Radio och TV, Långnäs hamn, pensionsfonden, fastighetsverket, PAF och så småningom kanske högskolan. Och vem vet om annan bolagisering också kommer att ske? Det betyder att mer...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, herr talman! Till det sista så vill jag säga att det var mycket bra att vi hade styrelseordförande Eliasson här idag så att ledamoten Holmberg inte en andra gång kan komma med dessa påståenden. Det är personer som inte ens sitter här i lagtinget och som inte kan försvara sig. Jag tycker att det...

Camilla Gunell / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Jag var ju faktiskt med under regeringen Gunells mandatperiod och vi startade kanske en mer medveten ägarstyrning i landskapet och tog fram en policy för det här, både för tillsättandet av styrelser och vem som är ansvarig minister och hur de ska styras och ledas. Vi kom en bra bit på vägen, men det finns...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Tack, fru talman! Frågan om pengar till kommunerna har ju varit en omdebatterad fråga här i lagtinget och det grundar sig på ett vallöfte om att återbörda pengar till kommunerna som någon annan regering då har minskat på. Det har divlats mycket om hur det ska göras. Det tillsattes också arbetsgrupper. I vilken mån har...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Det är ju välkänt att kommunernas socialtjänst är en ny etablerad verksamhet som tar hand om socialvården i våra kommuner och som också har fått hantera många områden som också medan de var i kommunernas regi har varit kraftigt eftersatt. Det är ett stort arbete och stora kliv som måste tas där, och hela tiden...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Men ledamoten Pettersson, utskottet säger ju svart på vitt här att frågan inte har skötts på ett formellt riktigt sätt. Jag tycker nog att utskottets ordförande försöker skapa lite rationella eftersanningar här som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Det är nu tyvärr så att alla regeringar har de där besvärande omständigheterna...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Ja, rent eltekniskt är jag nog inte heller riktigt säker på det som ledamoten sist sade, att det stämmer överens. Men det var väl därför som utskottet redan i juni sade; sluta med solcellsstödet nu och ta en paus. Se åtminstone till att budgetera tillräckligt och man upptog också medel för detta ändamål. Blir...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jo, jag var med till och med och såg till att de här nivåerna kom på plats i den första regeringen som jag medverkade i, tror jag, tillsammans med Moderaterna och Centern. Den nivån lades därför att kostnadsläget på Åland är mycket högre. Så det är inget konstigt i det. Vi har nivåer som är...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Som ledamot Zetterman mycket väl vet så tycker vi att lagstiftningen om förlängd läroplikt är väldigt bra. Den är bra och den går att anpassas till den åländska tillvaron och vår lagstiftning här. Väldigt mycket i det paketet så skulle hjälpa både dem som är i utbildning men också dem som ännu inte har kommit...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

När jag sade att frågan om läroplikten inte är aktuell nu så menade jag att det finns inget öppnat moment som hanterar den frågan från landskapsregeringens sida. Om det sedan indirekt har dykt upp i utskottets behandling så är en annan sak. Men vi kommer att fortsätta driva frågan om utvidgad läroplikt också på Åland....

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack för ordet, fru talman! Tyvärr måste man nog säga att det i den här tilläggsbudgeten finns en amatörmässighet som nog inte bidrar till att stärka förtroendet för landskapsregeringen och dess förvaltning. Mycket har ju redan sagts här i talarstolen om både likviditetslånen och solstödet. Den gröna omställningen; solpaneler, vindkraft och så vidare, är viktiga...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jag uppfattar nog att ÅSUB gör vissa mätningar. Kanske det inte nu finns någon aktuell jämförelse i prisnivåer mellan Åland och riket, men det är ju väldigt viktigt att man har en sådan. För när kostnadsläget inom nästan alla segment, alltifrån livsmedel till bränslen och allt, ökar plus att nivån redan är hög på Åland,...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-19

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Tack, herr talman, för ordet. Tack till minister Röblom för presentationen. Vad jag kan bedöma så är väl detta en bra förändring som underlättar främst den administrativa bördan. Men skulle minister Röblom kunna säga någonting om den ekologiska odlingens status på Åland idag? Är den tillräcklig? Ökar den, minskar den? Vilken typ av utveckling skulle...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-14

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Tack, herr talman! Ledamoten Eriksson hänvisade till mig och min fråga till ministern. Det jag uppfattar att konflikten gäller kring ekologisk odling och konventionell är ju kanske myndigheternas intresse för de olika odlingsformerna där ekologisk odling, i alla fall enligt mig, har varit det smalare alternativet, det mindre och det mer ointressanta, om man tänker...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-14

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Ja, jag tycker att det skulle vara intressant om landskapsregeringen i det perspektivet kunde säga något vad man vill med den ekologiska odlingen på Åland. Ska den utvecklas eller ska den sakta avvecklas? Vad är liksom planen? Det fanns en tid, jag tror att ledamoten Eriksson också var med i den diskussionen, när man faktiskt...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, herr talman! När regeringen den 20 januari 2020 - om det nu är rätt datum - beslöt sig för att häva det här avtalet, hade man då de politiska och juridiska analyser som krävdes för att förstå vad följderna skulle bli i detta ärende? Finns dessa bedömningar till pappers, särskilt beträffande den juridiska bedömningen...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Herr talman! En liten kommentar först, om det tillåts, till den senaste replikväxlingen. Vicelantrådet Harry Jansson argumenterade med argument från Ålandsdelegationen, från landskapsrevisorn som ju ganska grovt missade poängen, den liberala splittringen och lagtingets omröstning. Om den argumentationslinjen skulle hålla, då uppstår frågan; varför förlorade då landskapsregeringen i tingsrätten? Vicelantrådet Jansson kan ju fundera på...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2022-09-14