Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack för ordet, herr talman! När det här diskuterades senast så sade vi att vi kände till att man från ÅMHM:s styrelse har yrkat på mer resurser just för den här livsmedelstillsynen. Åren går och ÅMHM har försummat ett stort område i brist på resurser. Det finns vad vi kallar för strukturell underresursering eller...

Camilla Gunell / Anförande / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Det var väl ungefär det svar som man kunde förvänta sig i det här skedet. Vi känner väl till budgetprocessens tidtabell och så vidare. Men kan ministern säga någonting om behovet av vad gäller tillsynen av livsmedelssäkerhet och det faktum att den tillsynen inte har ägt rum på så många år, särskilt när det gäller...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Jag förstår att det är en strid på kniven om alla resurser och vilka ändamål man ska tillgodose. Men jag uppfattar ändå att ministern ser att det finns ett behov av en ökad tillsyn inom livsmedelsområdet.

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tvärtom till ledamoten Zetterman så tycker jag att det är fullt logiskt att fråga sig om man ålägger en myndighet ännu mera uppdrag. Att fråga sig, är det här uppgifter som man kan genomföra i praktiken eller ska vi lagstifta som ett slag i luften? På hur många miljöområden ska vi lagstifta som ett slag...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, jag ställer mig frågor. Vad kommer man att finansiera och vad kommer man att prioritera från landskapsregeringens sida? För det är ju det som kommer att hända innan man sitter med en budget. Som sagt, jag har varit med och gjort 13 landskapsbudgetar så jag tror att jag vet hur det går till. Men...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, lagtingsledamot Gunell representerar ett parti som tycker att miljön är viktig. Jag tycker inte att man kan lagstifta i ärende efter ärende och bara slå in öppna dörrar för det blir ingen följdverkan. Så därför är det väl rimligt att fråga, finns det resurser för det här området? Att ÅMHM är underresurserat är ju...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Nog tror jag också att ledamot Holmberg vet att det inte är full kostnadstäckning på alla de tjänster som ÅMHM säljer. Det är en stor del av ÅMHM:s finansiering som är skattemedel. Ska man ha full kostnadstäckning för alla dessa tjänster, då tror jag att du får ett ramaskri från näringslivets sida och alla dem...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, detsamma, understöder förslaget.

Camilla Gunell / Replik / Andra behandling / 2023-09-18

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, fru talman! Jag har ända från början till slut i processen om det finanspolitiska ramverket efterfrågat hur man tänker göra med PAF-medlen. Jag uppfattar fortfarande att det är en fri ström med pengar som löper vid sidan om det här ramverket. Men hur blir det nu då när de regleringarna inte finns? Ingår PAF-medlen...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Det blev lite oklart för mig. Ingår de i kostnadstaket eller inte? Är det någonting som ledamoten vet eller som han spekulerar i? Det handlar ju om ganska stora pengar med tanke på att avkastningen från PAF ändå kommer att överstiga 20 miljoner per år, plus att man under den här mandatperioden också lyft från PAF:s...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack, herr talman! Och jag vill för min del både tacka och gratulera vicelantrådet för att ha kommit i mål med de här viktiga lagstiftnings paketen. Jag satt i den första Gun Carlsson kommittén, tror jag, 2009 och många regeringar har passerat sedan dess, så att om det här nu lyckas och det passerar Högsta...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd LF 27/2022-2023

Tack för det! Men ett viktigt steg är ju nog att vi kan komma till samsyn här på åländska planhalvan innan vi sedan får ta fram boxningshandskar tillsammans åt ett annat håll. Men det är ju otroligt ändå viktigt för kommande landskapsregeringar och för förvaltningens tjänstemän att nu känna att man har ett regelverk...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-11

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Det kanske återstår att se vad man vill dela och vad man betraktar som affärsmöjligheter. Men ur samhällets perspektiv och kanske ur Östersjöns perspektiv så ska man väl titta på hur den här etableringen kan ske på det mest gynnsamma och skonsamma sättet när det gäller havsmiljön i Östersjön. Vi får väl se vart det...

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Det har visat sig när Nordiska rådet har jobbat med yrkesutbildning och också haft konferenser och gjort rapporter kring det här att det är otrolig skillnad i hur mycket pengar ett land satsar på teoretisk utbildning i relation till praktisk. Så inte är det konstigt att vi har den här snedvridningen i att förse arbetsmarknaden...

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack för det minister Hambrudd. Där har vi haft ett bra samarbete och en samsyn. För det är ju precis så, hur ska Norden kunna bli världens mest hållbara och integrerade region om man samtidigt urholkar det som är basen i det nordiska, det vill säga vår gemenskap, vår språkförståelse? Barn och unga blir nya...

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack för det. Som ni ser så den stora samsynen består när det gäller de nordiska frågorna, vi är helt eniga där. Om man ska klara klimatutmaningen i Norden så är transportsektorn också väldigt avgörande. Vi behöver nog hjälpas åt där. Kan vi knyta oss ännu tätare tillsammans och öka samarbetet inom transport så tror...

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack för det. Det bästa scenariot är ju när nordisk nytta och åländsk nytta sammanfaller, och det gör det ju verkligen inom transportsektorn.

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Där får man väl fråga inåt istället för utåt om vi är för långsamma och pratar bort det. Jag tror ju i alla fall att det vi har framför oss och det vi åtminstone borde hitta gemensamma strukturer kring, om den här havsbaserade vindkraften förverkligas, det är hur vi hanterar produktionen av vätgas och e-bränslen....

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till ledamoten Eriksson. Den reflektion som ledamoten Eriksson gjorde kring styrkan i att ha representation från Åland i flera olika partigrupper är faktiskt något som vi borde ta fasta på efter att nästa lagting är valt. Att man ser till att den åländska delegationen faktiskt blir mångfacetterad så att det finns...

Camilla Gunell / Replik / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack, herr talman! Tack till delegationens ordförande Lindholm för den här utmärkta presentationen och redogörelsen. Jag vill också för min del instämma i att vi har ett mycket gott samarbete i delegationen, både med ordförande Lindholm, med tidigare ordförande Anders Eriksson och suppleanterna Marcus Måtar och Simon Holmström. Det är på något vis mycket lättare...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack för frågan. Det här förslaget som jag har skrivit, och som nu processas i den socialdemokratiska gruppen för att läggas fram som ett initiativ inför sessionen i Oslo, så handlar just om att samordna processer och också beakta regelverk. Erfarenhetsutbyte, till exempel nordiska länder som Danmark har en ganska lång erfarenhet av...

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Tack för det. Jag är helt enig med det. Vi har ju också genom andra diskussioner sett att både de här frågorna kring försvar och säkerhet och hur man skyddar en väldigt känslig infrastruktur som de här vindparkerna sedan kommer att utgöra. Det kan krävas gemensamma grepp, kanske gemensamma NATO standarder. Jag tror att Finland...

Camilla Gunell / Repliksvar / Föredras / 2023-09-08

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022 NRB 1/2022-2023

Min poäng är att man kanske inte skulle låta det bli så slumpartat att det blir så lyckosamt som det blev nu att vi har haft representation. Socialdemokratiska gruppen är den största gruppen i Nordiska rådet och mittengruppen är en väldigt aktiv grupp som har ett ganska brett omfång av olika partier. I konservativa gruppen...

Camilla Gunell / Replik / Föredras / 2023-09-08

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack för presentationen finansministern. Också från vår sida är vi ytterst tveksamma till de magra argument som finns kring varför fonden måste bli en myndighet. Det verkar väldigt oklart. Sen om synen på de fackliga organisationernas förmåga att utse medlemmar som har kompetens. Kan ministern säga någonting om varför man inte tror att man kan...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ja, jag tycker ju att det är lite märkligt argument till varför man nu väljer att minska ner de här tre personerna som är utsedda från den fackliga sidan till två. De landskapsanställda ingår i fonden och ska därmed vara med och bevaka sina egna pensionspengar. Där finns ju ÅHS-personal, läkare, tandläkare, specialister, här finns...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Som sagt, de här människorna som facken utser är ju personer som kanske under ett helt liv har varit anställda i Ålands lagting, i landskapsförvaltningen, inom ÅHS eller inom kommunernas lärarkår och så vidare. Jag tror att de bland dem finns det ytterst god kompetens. Men vad gäller finansförvaltning så behöver nog alla, tror jag,...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag tycker att det är en självklar sak att man utvecklar en modell för hur det här kan gå till. Det är ju sist och slutligen landskapsregeringen som tillsätter styrelsen för pensionsfonden varav facken ska utse tre medlemmar. Sen har man ju ett pussel som man kan lägga. Man hittar en bra balans mellan kön,...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, herr talman! Tack också till ledamoten Måtar som höll ett riktigt balanserat och bra anförande om de här frågorna. Det är ju så att alla styrelser, myndigheter och bolag har ju fötts i en kontext och det här handlar ju om pensionsförvaltning. Det finns en tradition där man har tagit fram en lagstiftning. Pensionsfonden...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag tror ändå att man måste skilja på det koncernkommittéarbetet som vi har utfört i Mariehamns stad med pusslande av stadens bolag och kompetenser från olika håll. Det särskiljer sig ändå från pensionsfonden där man enligt lag har ett system för hur man tillsätter styrelsemedlemmar och som följer finländsk tradition och lagstiftning när det gäller...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ja, men jag tycker att man förlorar sig någonstans på den här resans gång genom att glömma bort varför pensionsfonden finns, vems pengar den hanterar och förvaltar och vem som därmed borde ha inflytande. Och sedan så förvillar man sig i någonting att när facken är utser, då är det plötsligt politiskt. Det handlar inte...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ja då får ledamot Sjögren nog ta avstånd från sin egen ledamot Holmberg i så fall i stället för Socialdemokraterna. För det han säger tydligt och klart som Liberalernas åsikt är att vi ska minska på antalet personer i styrelsen som facken utser. Därför att nu ska bästa möjliga kompetens dit, som att facken inte...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ledamoten Sjögren sade själv, pensionsfonden är speciell, så är det och jag håller med. Den är inte att jämföra med alla andra myndigheter, bolag och så vidare som landskapet har, utan den följer dess upplägg, lagstiftning och styrning och ledningsmodell. Den följer finländsk pensionslagstiftning och tradition som det har sett ut. Så varför vill Liberalerna...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

I Svante Fagerlunds utredning, en utredare som jag har stor respekt för, så föreslår man alltså den här fristående enheten och det är också i paritet med hur man i riket har sett på olika pensionsfonder. Tydligen finns det inte någon annan organisationsform än myndighet, vilket ju känns som ett lite stort steg. Det som...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, herr talman! Jag tror att ledamoten John Holmberg och Liberalerna nu går vilse i sina egna fördomar om fackliga representanter. Alltså, det handlar inte om facken här. Det handlar ju om personalen. Hur kan man duga till att vara anställd nästan ett helt liv i landskapsförvaltningen, i våra skolor, i myndigheter och i lagtinget,...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Nej, det vet jag mycket väl och vi brukar ta ut ungefär 40 %. Den enda som har tagit maximalt ur pensionsfonden genom tiderna så är en liberal finansminister. Men tiderna krävde det. Men det är precis det som ledamoten Holmberg sade. Personerna som hör till personalen, som har varit anställda och som i vårt system...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Därmed så frångår Liberalerna dels finländsk tradition när det gäller hur det ser ut på rikssidan, hur det ser ut i Veritas, i Alandia bolagen och så vidare och lämnar det helt och hållet och hittar på en egen modell. För där är det i lagen inskrivet att det är så här det ska gå...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder SF 20/2022-2023

Tack, herr talman! Jag önskar med anledning av lagtingsordningen 38 § ställa följande skriftliga fråga: Varför har åtgärder inte vidtagits på basen av det nya bibliotekspolitiska programmet, trots att det har varit klart i över två år?

Camilla Gunell / Fråga / Föredras / 2023-06-07

Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder SF 20/2022-2023

Tack för svaret minister Hambrudd. Jag har all respekt för att det här är ett komplext område, särskilt frågorna kring arkiv som under många, många år har varit olösta. Så det förstår jag. Jag vill ändå hävda att det är lite synd att man inte har kommunicerat ut det arbete som gjorts i det bibliotekspolitiska...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-06-07

Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder SF 20/2022-2023

Ministern får gärna återkomma till frågan om skolbiblioteken. Om jag förstår det rätt så kommer man inte att göra ett bibliotekspolitiskt program med konkreta åtgärder, utan man kommer helt enkelt att ta fram en kulturpolitisk strategi och i den ska biblioteksväsendet ingå. Då ska vi få presentation av konkreta handlingar. När kommer det här dokumentet att...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, herr talman! Tack till minister Wikström. Jag tycker att det är mycket bra att landskapsregeringen bryter ut de här paragraferna och kommer med dem till lagtinget nu i väntan på den stora revisionen. Jag skulle bara vilja fråga lite grann om den här begränsningen på vem som får vatten och vem som inte får...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Orsaken till att det här är reglerat i lag på andra ställen är ju för att det är ju väldigt svåra prioriteringar. Vem ska få vatten och vem ska inte få? Vilken produktion måste kanske stoppa sin produktion? Är det mejeri, chipstillverkning eller vilken verksamhet är det som tillfälligt kan få begränsningar i tillgång av...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Det är väl det som intresserar mig lite grann hur långt utdragna processer det här kan handla om. Kan man komma till något slags beslut om utvidgade skyddsområden kring befintliga vattentäkter utan att det blir långa domstolsprocesser? Är det just de som ska avgöra rimliga nivåer? Eller kommer landskapet att ta fram någon slags tariffer...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Ja, det är ju jättebra om man via markbyte eller annat kan hitta lösningar där man inte behöver sköta det här juridiskt utan att det liksom finns praktiska lösningar. Sedan är det ju det där att få rättvisa i det hela och ett oantastligt system för hur det ska fungera.

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Jag vet inte vad det har med den kommunala frågan om dricksvatten. Kan ledamoten Holmberg förtydliga sina avsikter?

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, det har diskuterats huruvida det är bra eller dåligt att regeringen kommer nu med den här framställningen som tar ut några viktiga paragrafer ur den befintliga vattenlagsrevisionen och kommer med de åtgärderna nu. Jag tycker att minister Wikström och landskapsregeringen har varit lyhörda, framförallt till de önskemål som har berört dricksvatten...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-06-07

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Jag menar att oavsett så har vi ett problem av utsläppsmängderna, särskilt av fosfor från de vattenbaserade fiskodlingarna som vi har på Åland. När man tittar den skalan i relation till vattenområdets storlek och vattenförekomsterna så är det för höga utsläpp. Man måste fortsättningsvis arbeta för att minska de här utsläppen därför att Östersjön tål...

Camilla Gunell / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-06-07

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack för ordet, herr talman! Bästa lagting! Det här finanspolitiska ramverket innehåller nya redskap som landskapet nu tar i bruk. Socialdemokraterna har medverkat i den här parlamentariska kommittén. Vi tycker att det här är ändå någonting som regeringen nu för i hamn. Det blir till någonting, det kanske är något av det mest konstruktiva vi...

Camilla Gunell / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, fru talman! Tack till finansministern. Det är som sagt ett regelverk som är förankrat i en parlamentarisk kommitté och ministern hänförde mycket till de slutsatserna. Men där finns också en slutsats om att regleringen av PAF-medel ska komma samtidigt. Varför kommer de inte samtidigt? Det är en otroligt besvikelse att man gör den lätta...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Jag vet inte vad det är för nollsummespel, vi har till att börja med en post i vårt bokslut som är över 60 miljoner där man inte har bestämt hur man ska hantera det. Plus att vi har det här överskottet av PAF-medel där vi heller inte riktigt har klara regler för hur det ska nyttjas....

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-06-05

Ett finanspolitiskt ramverk LF 31/2022-2023

Tack, herr talman! Eftersom ledamoten Pettersson också är finansutskottets ordförande så vågar ge honom en lite mera utmanande fråga. Hur tror ledamoten Pettersson att den här mandatperioden skulle ha fungerat under ramen av ett kostnadstak och ett överskottsmål? Om det här hade funnits redan, att man lite stress testar systemet genom att applicera det på...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-06-05