Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, herr talman! Obunden Samling och Moderat Samling delar nog ganska långt de ekonomiska utgångspunkterna och kritiken mot den här budgeten som det ser ut just nu. Ledamoten var inne på att kommunerna belastas inte alls av någon slags besparing. Jag funderar, det kanske inte står något direkt här. Man säger till exempel att vi...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Jag hann väl inte riktigt klart. Genom att man minskar kompensationen för resekostnadsavdraget så hamnar en högre belastning på de kommuner som nyttjar resekostnadsavdraget, vilket är landsbygdskommuner. Om man förhåller sig så och tänker att människor är ungefär lika sjuka över hela Åland så blir netto för landskapet säkert samma. Men för kommunerna blir kostnadsbelastningen...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, herr talman! Ledamoten Höglund representerar Centern och sade att vi är stolta över den här rambudgeten, trots att den egentligen är direkt landsbygdsfientlig. Alltså, vi pratar om att minska ner kompensationen för resekostnadsavdraget. Ledamoten var inte inne på det här och jag förstår det är en känslig punkt att prata just om resekostnadsavdraget och...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, herr talman! Ledamoten pratade om att resekostnadsavdraget inte ska röras. Så står det i budgeten också. Vi pratar om kompensationen för resekostnadsavdraget, vilket också drabbar de individer som nyttjar resekostnadsavdraget. Hur ska jag förstå det som ledamoten sade? Är texten om resekostnadsavdraget och kompensationen för resekostnadsavdraget okej för Centern? Är det okej att skära...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, herr talman! Jag måste väl instämma i det här med mynten och strukturella reformer. Det är ju de facto inte så mycket strukturella reformer i den här budgeten, precis som ledamoten var inne på. Om ecodriving räknas som en strukturell reform vet jag inte, för det är någonting vi har hållit på med ganska...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Förslag till budgetpolitiska mål med förslag till överskottsmål samt kostnadstak för åren 2025-2027 BF 4/2023-2024

Tack, herr talman! Det är absolut någonting som Obunden Samling också stöder, den här reformen av den subjektiva rätten. Jag vill lyfta upp specifikt närståendevårdarna, som ledamoten var inne på. Det är ett exempel på någonting som måste göras. I någon mån så måste vi förbättra villkoren för närståendevårdarna. Ledamoten har helt rätt att det...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-20

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Om vi inte ska prata om vad pengarna ska användas till och hur de kan användas så är det ingen bra idé att öppna med de frågorna i ett anförande, om vi säger så. Det blir ju lite dubbelt då.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Det har redan resonerats mycket här om konsekvenserna av utsläppsrätterna. Jag måste erkänna att det står bra i lagförslaget hur det här påverkar samhället. Det finns ett par luckor som jag ska gå in på, men i det stora hela så är det bra. Jag tänker inte resonera mer om hur utsläppsrätterna...

Christian Wikström / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Nu när man sitter i lagtinget så har man mera tid att fördjupa sig i de olika EU-direktiven. Den tiden saknar man som minister och jag full förståelse för det. När det gäller just utsläppsrättsdirektivet och alla dem som hör ihop med den så är det något som jag har fördjupat mig...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Tack för förklaringen vidare om vad pengarna kan användas till. De här pengarna, utsläppsrätterna och det här nya direktivet som har kommit har inte nämnvärt ändrat just vad pengarna får användas till. Det är någonting som de facto har varit i kraft ganska länge. Vi har också haft inkomster från utsläppsrätter en...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Det låter ju bra när vi säger att nu tar vi de här pengarna från utsläppsrätterna och så satsar vi det på förnyelsebar fartygsteknologi för handelssjöfarten. Det låter jättebra. Skulle det vara så enkelt så skulle jag till och med vara benägen att stöda det. Men själva grundproblemet i utsläppsrätterna är att...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Jag håller fullständigt med ledamoten om att det viktigaste nu är att pengarna faktiskt kommer till Åland, för det drabbar oss oproportionerligt mycket som flera redan har varit inne på. De här pengarna börjar ju flyta in ganska snabbt och de ska i alla fall betalas redan det här året. Det blir...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Absolut, utsläppsrätterna har faktiskt har en stor påverkan för att ställa om sjöfarten. Det håller jag med om. Men sjöfartsnäringen kommer inte att ställa om förrän det blir ett mellanskikt, att utsläppsrätterna blir tillräckligt höga och priset på förnyelsebart drivmedel tillräckligt lågt. Där någonstans kommer man att ställa om och inte före...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Tack för det inlägget. Det är faktiskt frågor som vi ofta glömmer bort när vi pratar om alla nya elbilar och teknologier som en stor del av befolkningen de facto inte har råd med. Skillnaden här är att det här är någonting som man inte kan undvika. Det här är någonting som...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Absolut, jag instämmer. Det viktigaste är att pengarna landar på Åland. Men med tanke på att det talas ganska mycket om vad vi har för behov i vårt samhälle, vad vi har för behov av att investera i dittan och dattan så säger vi att gemene ålänning också har ett behov av...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! När det gäller investeringar som offentlig sektor ska göra och har i sin ansvarsportfölj så är det klart att vi behöver investera i någon mån. Jag håller med. När vi pratar om laddstolpar till exempel, är det offentlig sektor som ska bygga ut laddstolpsnät till exempel? Mackar ägs av privata näringsidkare, varför...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Tack ministern för det inlägget. Mig veterligen så går handelssjöfarten fortfarande på bunker i huvudsak, viss naturgas också. Att vi i Obunden Samling pratar om skärgårdstrafiken är väl givet eftersom den har nämnts flera gånger. Jag har också talat mycket om handelssjöfarten och varför det inte är klokt att göra de här...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Det var en väldigt, väldigt rolig fråga ledamot Fellman, för det är något som jag har funderat mycket på. Och absolut, det är via kommunalskatten. Vi har ju tidigare t.ex. haft allmänna avdrag som är borttagna nu, så det finns alla möjligheter att göra det här. Förra mandatperioden utvidgade vi grundavdraget som...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! De här avdragen som jag talade om är direkta och automatiska och baserar sig på hur mycket pengar du tjänar. Det är inte någonting som man behöver ta upp i deklarationen på egen hand. När det gäller utsläppsrätter så är de ett verktyg om man vill ställa om handelssjöfarten. De är ett...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Det finns alternativ, absolut. Det är jag fullt medveten om. Jag talar om en standardisering. Vilket drivmedel kommer man att använda i huvudsak i Östersjöregionen? Rimligtvis så kommer hamnarna att gå in för samma drivmedel, att gå in för olika så blir ett oändligt pusslande. Jag vet att det finns sådana projekt...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Ja, det kanske finns en viss skillnad i hur man ser på saker och ting. Jag anser inte att det är lagtingets uppgift att utveckla handelssjöfartens teknik och el. Jag vet inte, det här med att vi måste ha väldigt stark ström i hamnarna för att vi ska kunna använda framtidens bränslen,...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Visst är det så att rederinäringen behöver göra den här omställningen, det förstår jag också och det förstår vi också att man behöver göra. Det blir fel när vi säger här att det är vi som ska betala allt det här. Det är vi som ska betala. Det är klart att när man hittar en...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Till skillnad från resten av EU så är vi en ö. Till skillnad från övriga öar som omfattas helt och hållet av ö-undantaget så omfattas vi bara till 50 % av ö-undantaget, vilket betyder att vi får högre kostnader här. Ålänningarna får högre kostnader på grund av att vi inte har ö-undantaget från...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Till den delen, om det går att genomföra det här, så om man läser direktiven och som jag sade till minister Josefsson så har man inte den här tiden att göra det. Jag förstår det. De är väldigt omfattande de här direktiven, men det står ganska uttryckligen att de kan användas på det här viset....

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Det är ju det som händer idag, ålänningarna betalar det här i form av högre kostnader och de kommer att stiga. Det står i framställningen att det finns en stor risk att priserna kommer stiga och turerna kommer att minska. Ja, exakt så står det. Vad ska vi investera de här pengarna...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-05-13

Reviderad lag om utsläppshandel LF 12/2023-2024

Tack, herr talman! Ledamot sade nästan ordagrant att det får inte bli så att det blir mindre skatt till Åland och sen far pengarna via utsläppsrätterna till riket eller Finland. Jag tycker att det var väldigt bra formulerat. Det är just det som riskerar att hända, speciellt när man talar om att företagarna kommer att...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-05-13

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Det är en bra fråga. Vi ingår i den finska fonden och därför är vi helt reglerade av den. Finland är måna om att vi ska ingå i den här fonden. De perspektiv som vi lyfter upp med fiskodling och havsbaserad vindkraft så när vi har haft kommunikation så verkar det som...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Ja, det är väl så här på Åland att vi har fokus på havsområdena på ett helt annat sätt än vad man har från den finska sidan. Det förefaller helt naturligt att vi uppmärksammar de här frågorna på ett annat sätt och sätter mer fokus på det som berör vår vardag. Jag...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

När det gäller ÅMHM så är tanken att vi ska ha en överenskommelseförordning. Hanteringen av den här fonden ska överföras till NTM-centralens Södra Österbottens distrikt, om jag inte missminner mig. Fram till att vi har en överenskommelseförordning så blir det ju en del uppgifter, om vi inte hinner i tid för det är ju ett...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Det är också bra att ledamoten lyfte upp Rysslands flotta, för där har vi aktörer som troligtvis inte kommer att vara särskilt villiga om det blir ett stort oljeutsläpp. Trots att vi vet vem det är som har orsakat det så tror jag inte att det bara är att skicka fakturan och...

Christian Wikström / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! När ledamoten läste upp siffror osv. så är det bra om man vet lite mer vad man hänvisar till. Jag antar att 1 300 euro är per person, för det är inte per hushåll. Söker man utkomststöd så har man högre summa än så lagstadgat. Så jag vet inte riktigt vad ledamoten hänvisade till...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Inledningsvis vill jag konstatera att social- och miljöutskottet föreslår att lagförslaget om miljöskadeavgifter antas utan ändringar men dock med följande resonemang som färdkost. Jag ser att ytterligare två ledamöter från utskottet kommer att föra ett resonemang som färdkost till det här. Det är bra. Bakgrunden är oljeskyddsfonden som har gjorts om till...

Christian Wikström / Anförande / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Det är precis som ledamot Thörnroos sade. Det är framförallt den internationella aspekten av dessa miljöskador som gör att vi mer eller mindre är nödgade att gå med. Vad gör vi om det blir ett stort oljeutsläpp i våra hav och vi inte har pengar och medel att reda upp det? Vi...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! När man studerar de här avgifterna och storleken på dem så är det ganska tydligt för alla och envar att detta är ett första försök att skapa någonting som inte existerar på det här viset. Det är ganska uppenbart att vissa avgifter är för låga. Fiskodlarna säger själva att det här är...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Ledamoten lyfte upp, är det här tillräckligt mycket pengar 15-30 30 miljoner euro? Hur lång tid tar det innan vi kommer upp till 15 miljoner euro? Det börjar på noll. Hur lång tid tar det innan vi kommer upp till 15 miljoner euro och vad ersätter det egentligen för typ av miljöskador? Ledamoten var inne...

Christian Wikström / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Socialvårdslagstiftningen och utkomststödslagstiftningen är ju någonting som är vårt. Det är åländsk behörighet och det är något vi kan göra om vi vill använda självstyrelsen till någonting annat än att stifta blankettlagar. Detta tyder väl i alla fall på att man inte har så mycket tankar på det sociala områden när det...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Vårt system för hur vi administrerar utkomststöd, bostadsbidrag och hur pengaströmmarna ser ut är ju helt annorlunda än hur det ser ut i Finland, speciellt efter den här välfärdsområdesreformen. Så jag förstår inte överhuvudtaget varför man väljer att fundera på till exempel hur bostadsbidragen påverkar det åländska samhället. Det är inte så...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Det här ärendet om utkomststödslagen har jag väntat på att prata om nu i snart fem år. Jag har tidigare arbetat som socialsekreterare med just de här frågorna. När det gäller ändringarna som föreslås i den här lagstiftningen just nu - vi öppnar ju hela lagen och det är många paragrafer som...

Christian Wikström / Gruppanförande / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Hur ser Liberalerna på det faktum att utkomststödet och stödnivåerna när det gäller utkomststödet ökar mångfalt snabbare än vad lönerna ökar i vårt samhälle? Finns det ett resonemang kring det här? Är det så här vi ska ha det, att stödnivåerna på utkomststödet ökar flera gånger snabbare än vad den allmänna löneutvecklingen...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Det låter bra att vi kan titta närmare på det i utskottet. Det är en fråga som ledamoten vet att jag väldigt engagerad i. Vi har uppfattningar om exakt hur mycket det här stiger, för det fattas beslut i början av varje år att indexjustera stödnivåer. Vi vet vad tjänstekollektivavtalet till exempel...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Tack ledamoten för de påpekandena. Det står i utskottets betänkande gällande bostadsbidragen att vi ser fram emot den här översynen av hur de här stödsystemen ska sitta ihop. Översynen behöver komma. De här förändringarna som sker nu går in i varandra. Det är väldigt svårt ta till sig de här frågeställningarna. Vi...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Det var nog en miss där, 2 100 euro är det här exemplet utan extra kostnader. Om man har utkomststöd så får man ersättning för tandvård, sjukvård, mediciner och olika typer av extra ersättningar. Man kan gå vidare och resonera om det här. Men det är ganska svårt att göra det i detalj här...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Obunden Samling är ett parti som tycker att det ska löna sig att arbeta. Det ska alltid löna sig att arbeta. Det är nog ganska anmärkningsvärt ändå, om du har en lön på säg 2 400 euro i månaden och är ensamstående förälder, men du är berättigad till utkomststöd. Det måste även ledamoten Fellman inse att det...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Vi pratar om relativ fattigdom när vi pratar om det här. Det är viktigt att komma ihåg det. Sen ska vi också komma ihåg att de här problemen förvärras. Vad som behöver hända för att det ska löna sig att arbeta är att antingen måste lönerna höjas så att det blir mer...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Tack för det tillägget, ledamot Thörnroos. Barnfattigdom är väl inte svart eller vitt. Vi pratar ofta om relativ barnfattigdom. Faktiskt barnfattigdom på Åland, vad menar man med det? Det får man gärna utveckla. I alla fall om man söker utkomststöd och har de här förmånerna så då har vi ganska många människor...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Jag håller helt med om det. Obunden Samling håller också med om att det behöver finnas ett socialt skyddsnät. Det är bara det att när vi inte sätter oss in i de här frågorna tillräckligt mycket så ökar skillnaden hela tiden. Jag hoppas att det kommer ett meddelande inom kort från landskapsregeringen där man beskriver...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! När man räknar utkomststöd så räknar man per familj och hushåll. Jag tror att ledamoten hänvisade till per individ och månad. Jag är osäker på vilka siffror ledamoten exakt hänvisade till. Det blir väldigt svårt att bemöta det här påståendet utan att få en korrekt beskrivning av siffrorna. Man räknar ut utkomststöd...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Som jag redan har sagt i mitt anförande så kan vi tacka ålänningarna för att de är villiga att arbeta trots att man får mera pengar via stöd. Det är det som är problemet. Det är ingen rusning till utkomststöd. Jag vet jag också vad arbetslösheten är här på Åland, men det...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Att frysa indexjusteringarna som man har gjort på bostadsbidragen och hela det här resonemanget, hade vi suttit i regeringen nu så är detta något som vi absolut hade insisterat på. Det är nämligen någonting som är vettigt att göra. Det märks inte som en sänkning för utkomststöden överhuvudtaget. Det blir samma summa...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24

Ändring av blankettlagen om utkomststöd LF 10/2023-2024

Tack, herr talman! Det är problematiskt och omöjligt från talarstolen att förklara hur utkomststödet räknas ut. Man räknar godkända utgifter på ena sidan och godkända intäkter på andra sidan och mellanskillnaden blir det som betalas ut de facto. I praktiken så kommer stöden från olika håll; grunddagpenning, bostadsbidrag till viss del - nu är det...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-24