Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Det är en bra fråga. Vi ingår i den finska fonden och därför är vi helt reglerade av den. Finland är måna om att vi ska ingå i den här fonden. De perspektiv som vi lyfter upp med fiskodling och havsbaserad vindkraft så när vi har haft kommunikation så verkar det som...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Ja, det är väl så här på Åland att vi har fokus på havsområdena på ett helt annat sätt än vad man har från den finska sidan. Det förefaller helt naturligt att vi uppmärksammar de här frågorna på ett annat sätt och sätter mer fokus på det som berör vår vardag. Jag...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

När det gäller ÅMHM så är tanken att vi ska ha en överenskommelseförordning. Hanteringen av den här fonden ska överföras till NTM-centralens Södra Österbottens distrikt, om jag inte missminner mig. Fram till att vi har en överenskommelseförordning så blir det ju en del uppgifter, om vi inte hinner i tid för det är ju ett...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Det är också bra att ledamoten lyfte upp Rysslands flotta, för där har vi aktörer som troligtvis inte kommer att vara särskilt villiga om det blir ett stort oljeutsläpp. Trots att vi vet vem det är som har orsakat det så tror jag inte att det bara är att skicka fakturan och...

Christian Wikström / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Inledningsvis vill jag konstatera att social- och miljöutskottet föreslår att lagförslaget om miljöskadeavgifter antas utan ändringar men dock med följande resonemang som färdkost. Jag ser att ytterligare två ledamöter från utskottet kommer att föra ett resonemang som färdkost till det här. Det är bra. Bakgrunden är oljeskyddsfonden som har gjorts om till...

Christian Wikström / Anförande / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Det är precis som ledamot Thörnroos sade. Det är framförallt den internationella aspekten av dessa miljöskador som gör att vi mer eller mindre är nödgade att gå med. Vad gör vi om det blir ett stort oljeutsläpp i våra hav och vi inte har pengar och medel att reda upp det? Vi...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! När man studerar de här avgifterna och storleken på dem så är det ganska tydligt för alla och envar att detta är ett första försök att skapa någonting som inte existerar på det här viset. Det är ganska uppenbart att vissa avgifter är för låga. Fiskodlarna säger själva att det här är...

Christian Wikström / Repliksvar / Första behandling / 2024-04-24

Miljöskadeavgifter LF 8/2023-2024

Tack, herr talman! Ledamoten lyfte upp, är det här tillräckligt mycket pengar 15-30 30 miljoner euro? Hur lång tid tar det innan vi kommer upp till 15 miljoner euro? Det börjar på noll. Hur lång tid tar det innan vi kommer upp till 15 miljoner euro och vad ersätter det egentligen för typ av miljöskador? Ledamoten var inne...

Christian Wikström / Replik / Första behandling / 2024-04-24

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! I vissa fall kan man konstatera att man har varit klok ganska länge här på Åland och sen kommer det till baksvingen och pendeln svänger fram och tillbaka. Jag håller med det som ledamoten säger att man ska inte blanda ihop alla begreppet i ett, men det är något som är lite...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det finns inte ett svar på den frågan. Att specialisera verksamheterna som motionen föreslår att landskapet fokuserar på en del och kommunerna fokuserar på en annan del är en bra bit på vägen. Om man fokuserar på de institutionsboenden som finns idag till ett, det kanske måste vara flera, men en huvudsaklig...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Ett initiativ kan väckas på det här viset också. Vi alla här i salen har kontakt med kommunala organisationer och politiker som sitter i kommunerna. För mitt eget och mitt partis vidkommande finns det i alla fall ett stöd för den här typen av lösning ute i kommunerna. På det viset ser...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det var roligt att höra det understödet. På Åland pratar vi ofta om små kommuner och stora kommuner men alla kommuner på Åland är egentligen små. Även Mariehamn är en liten kommun i de här sammanhangen och när vi pratar om den här vårdintensiteten som institutionsvård kräver. Det finns bara fördelar med...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Jag håller med. Det är faktiskt så att finans- och näringsutskottet skrev redan 2021 "att det finns behov av en gemensam tanke för hur den framtida äldreomsorgen på Åland ska se ut. Oron för att kommunerna inte längre kommer att mäkta med sitt uppdrag och inte förmår att erbjuda kvalitativ vård och omsorg är utbredd". Det...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Den här motionen är ju inte ett färdigt lagstiftningsförslag där alla detaljer finns utmejslade. Men som jag också sade i mitt anförande, jag har tänkt att ÅHS ska vara huvudman för den här organisationen. Vi menar nog institutionsvården, för det blandas ihop lite med demensvården här i texten, men också den delen...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Vi vet om att institutionsplatser också är en bristvara idag, inte bara ESB-platser. Om det finns platser på ESB som idag upptas av människor som kanske egentligen borde vara på en tyngre vårdtyngd, så då frigörs det platser för kommunerna där de idag har institutionsvårdplatser. Då slipper man bygga ett nytt ESB-boende kanske eller institutionsvårdsboende....

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Befolkningen blir allt äldre. Totalt en fjärdedel av den åländska befolkningen är över 65 år, en ökning från år 2000 då 16 % av befolkningen var över 65 år gammal. På drygt 20 år har utvecklingen gått relativt snabbt. 10 % fler av befolkningen är 65 år eller äldre. Det är ojämnt...

Christian Wikström / Anförande / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Det är ju inte samma sak, många som är dementa bor hemma fortfarande och många bor också på ESB-boenden. Demens är en sjukdom som är progressiv och institutionsvården är den absolut tyngsta vården, den som huvudfokus. Men sen är det svårt att dra isär begreppen helt och hållet. För många av de som har absolut högst...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Avstånden är inte så jättelångt. Åker man 10 minuter ut från Mariehamn och bort från vårt centralsjukhus så är det inte jättelång väg. Men man kommer en bra bit ut på landsbygden så man kan bra ha ett instituationsboende på landsbygden utan problem. När det gäller organisationsformer så pratar vi inte här om...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack för stödet. Man måste på något sätt att komma överens om detaljerna. Vi från Obunden Samling är pragmatiska och vi kan säkert hitta en väg framåt så länge vi når ett mål som är önskvärt för Åland. De här diskussionerna om kriterier kommer ju alltid att finnas, oavsett hur vi gör. Vilken organisation som ska...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Precis som ledamoten sade så är det här ett arbete som tar flera år. Man behöver sätta igång med det för att komma vidare och komma på startsträckan och då tror jag att det är viktigt att man har en målbild, att det här tänker vi försöka uppnå. Vad finns det för problem på vägen?...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Ledamoten lyfte upp kommunerna och det är förstås viktigt att kommunerna är med på tåget. Ledamoten själv har ju kontakt med sina gräsrötter och kan säkert efterhöra hur fältet ser ut i just de ytorna. De ytor som jag har erfarit och haft kontakt med så har intygat att detta är någonting...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Landskapet bör överta institutionsvården och bygga boende för demensvård MOT 3/2023-2024

Tack, herr talman! Självfallet kommer ju landskapsandelarna att påverkas om man går vidare med ett förslag som liknar det här. Jag tänker också betona en fråga som jag har fått när jag har diskuterat det här med kommunala företrädare. Hur blir det med våra platser som vi säljer fram och tillbaka på boendena? Då pratar...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-15

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Det är väldigt märkvärdigt. Det var den första reaktionen jag själv fick när jag läste betänkandet. Hur blev det så här egentligen? Varför har vi inte ledamöter som står här och försvarar förträffligheten i det här och fokuserar på det? Utskottsordförande fokuserade väldigt mycket på just kritiken mot det här och argumenterade för ett avslag....

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det här är den första budgeten där utskottsordförande Holmberg stöder regeringens förslag om att öka våra utgifter med över 4 miljoner euro. Precis som tidigare har sagts här så går det ju helt och hållet stick i stäv med hur ledamoten tidigare har agerat. Frågan är hur man ska tänka i framtiden när...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Till skillnad från utskottsordförande Holmberg så är jag inte övertygad om att det här är det lägsta priset. Precis som en tidigare ledamot var inne på så tror jag däremot att man säger att här har vi en region som är villig att betala väldigt väl för det här. Vi har en...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det blir lite kortare anförande än vad jag hade tänkt, för det mesta har redan sagt i den här debatten idag. Det som vi har pratat väldigt lite om är de budgettekniska frågorna som jag också lyfte i mitt inledande anförande inför den här budgetdebatten. I remissdebatten kritiserade jag kraftigt användningen av...

Christian Wikström / Anförande / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Jag har stor respekt för ledamoten Höglunds förmågor. Under sin tid som finansminister så tror jag faktiskt att det aldrig skulle ha presenteras ett sådant här budgetförslag som hanterar våra medel budgettekniskt på det här viset. Vad som händer, när man försöker förklara, det är att resultatet inte blir påverkat på samma...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Det här är smuts i min mening. Det här är smuts som gör det icke transparent när vi pratar budgetteknik. Ledamoten var inne på inbesparingar, att detta skulle effektivisera. Utskottet har ju sett de protokoll som är hemliga fortfarande och de visar ju tydligt på att man räknar inte ens med att de här pengarna...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det är intressant, det håller fullständigt med om. Men det kommer förmodligen att bli sant. Det som vi inte diskuterar här idag, det är ju konsekvenserna av de här enorma utgiftsökningarna som kommer av det här förslaget. De ökar budgetbelastningen med över 4 miljoner euro. Det kommer att drabba patienterna och det är...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Den ursprungliga kostnadsuppskattningen var runt 1 miljon euro. Det stora som man försöker påskina - inte från ledamoten själv men som har hörts tidigare i debatten här - är att Obunden Samling har känt till det här och fram och tillbaka. Jo, vi kände till att det skulle bli 1 miljon euro dyrare per...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Ledamoten talade om kostnader, totalkostnader, vad det här bli att kosta och vilka uppgifter man ska använda. Brukligt inom landskapet är att man också anger optionsåren när man anger en upphandlings totala kostnader. Nu ser jag att utskottet har gjort på ett annat sätt och det finns ju skäl för det också. Efter tio år...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Jag kan säga att jag befinner mig själv i den situationen lite nu och då. Jag kan fortsätta. Vi lämnar kostnaderna och pratar istället om ansvarsfrågan som nu har dykt upp som att det är något som alla skulle ha känt till. Det stämmer att så klart kände också Obunden Samling till...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det är ju precis som ledamoten sade, utskottet har gjort ett gediget arbete och gått igenom olika delar. Jag är personligen bara ersättare i utskottet, men jag försökt närvara i den mån som jag har haft tid när det inte har funnits andra uppdrag. Och det stämmer, man har gått igenom det...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Ledamoten talade om mediciner och inom sjukvårdssammanhang, även om jag inte är någon expert, så brukar man ju prata om att medicinen och botemedlet inte ska vara allvarligare än själva sjukdomen. I det här fallet så måste man väl ändå säga att det är lite åt det hållet som det lutar. Det här systemet med...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! En vän till mig brukar säga att när en människa säger att jag är absolut säker på att det här kommer att inträffa i framtiden, det är verkligen då som man ska dra till sig öronen. Då ska man fundera, är detta verkligen sant? Att någon är så bombsäker på någonting, men...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det var just det som jag sade. Hur kan ledamoten vara så säker på att vi tappar resiliensmedlen? Men ledamoten undvek att svara på frågan och fortsatte med annat. Men hur som helst, det är väl bara att gå tillbaka och titta på det här anförandet sedan så ser man bilden. Österbottens...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Det är bra att lantrådet försvarar VIS-projektet och fokuserar på att försvara varför vi ska göra det här. Ett sådant anförande är det första i sitt slag här idag som fokuserar enbart på de bitarna. Det är tacknämligt. Lite svårt är det att faktiskt köpa det här. Man säger att man har...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Herr talman! Visst är det så att de frågorna är viktiga, men ekonomin är också viktig. 3 miljoner euro är 3 miljoner euro som ÅHS på något sätt ska hitta pengar till. Vi har inte fått ett enda besked var de ska komma ifrån. Det är helt obegripligt att förstå att det ska gå att spara dessa...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Jag håller med om det, kostnaderna blir inte högre. Jag har inte sett det förut i landskapets budget att man har hanterat det på det här viset och det är väl det som gör att jag är lite ovan men den här typen av sätt att hantera en budget. Men jag är...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Ja, så där kan man ju resonera om ganska mycket, att det här spara pengar på sikt och bara vi investerar i det här så blir kostnaderna lägre och si och så. Skulle man dra det här till sin spets så kunde jag prata om cykelvägar här. Jo, men det gör att...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Förslag till första ändring av budgeten för år 2024 BF 3/2023-2024

Tack, herr talman! Jag påstår inte att jag ställer mig över någon överhuvudtaget. Jag resonerar på ungefär samma sätt. Visst förstår jag att digitalisering på sikt kan leda till bättre diagnoser och bättre hälsa och det är samma resonemang som med cykelvägarna. Det här resonemanget går igen och igen och igen. Oavsett vad vi diskuterar...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2024-04-12

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Tack för anförandet som sådant om betänkandet. I mitt eget anförande talade jag uteslutande om utsläppsrätter och de intäkterna från utsläppsrätter som kommer att komma. Rederierna är ju skyldiga att betala utsläppsrätter redan det här året. Det är tal om tiotals miljoner euro om vi får vår beskärda del, som jag lite...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Det är ju tal om väldigt stora pengar. Jag har hört vad infrastrukturministern har för åsikt, vad de här pengarna ska gå till. Men är det någon diskussion som man mera har fört i regeringen eller ska det mera ses som ett uttryck från enskilda ministrar de saker som sägs om vart...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Gällande just trafikskyltarna, jag känner nu att jag inte ska fördjupa mig alltför mycket i denna fråga. Men tidigare så var det i alla fall så att Åland måste lämna Wienkonventionen för att sedan inträda med de nya nationalitetsbrickorna. Har det beskedet alltså ändrats nu? Vet ministern hur det står till med...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Jag kommer att upprätthålla mig kring sjöfarten, utsläppsrätterna och framtiden såsom jag ser den. Det är ju bra att vi har fått undantag för utsläppsrätter. I meddelandet så beskrivs detta som en stor seger och det är det också. Det är bra att Åland har fått det här undantaget. Det enda som vore...

Christian Wikström / Anförande / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Ledamot Jansson talade om språket och vikten av att använda Finland i sammanhang när vi talar om riket eller fastlandet som man inte ska använda. Jag vill bara säga att det är ju språket som formar vår identitet och det är en av de grundstenar som gör att vi faktiskt känner oss...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Absolut, vi behöver tänka efter och fundera på de här sakerna. Frågan om identitet är helt central för att det ens ska finnas ledamöter som ledamoten själv som talar om de här frågorna. Om inte befolkningen anser att de här frågorna är viktiga så kommer det heller inte sådana ledamöter hit till...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Talman! Jag ska inte beröra undantagen och sjöfarten nu utan jag gör det i mitt anförande. Jag tänker ta upp det här som ledamoten var inne på om kontakterna med Helsingfors. I min mening i alla fall så är kontakten tjänstemän emellan betydligt viktigare än kontakten mellan politiker. Har tjänstemännen kontakter med varandra, och med...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! En tjänsteman som gör karriär så gör ofta karriär inom offentlig sektor. Man rör sig inte bort från offentlig sektor helt och hållet bara för att man byter befattning. Så länge man har en kontakt in i ett ministerium, trots att man har bytt befattning, så tror jag att den kontakten är...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2024-04-10

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2023-2024

Tack, herr talman! Jag har förstått att den här regeringen har planerat att sätta de här pengarna på någon typ av utvecklingsprojekt och låta ålänningarna betala notan. Det är fullständigt klart efter den här debatten. Jag tror personligen att när vi ser en teknikutveckling i sjöfarten, det är när priset på utsläppsrätter har blivit tillräckligt...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2024-04-10