Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2022-2023

Tack, herr talman! Vi har olika lagstiftning i Sverige och Finland och då tittar man på bägge sidor när man håller på med lagstiftning på Åland. Vi brukar säga att vi försöker ta det bästa av båda världar eller Åland ligger mitt emellan så det blir helt naturligt så. När det gäller djurskyddslagstiftningen som helhet så...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2023-05-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2022-2023

Tack, herr talman! Det kommer inte att lämnas en ny djurskyddslagstiftning som helhet den här mandatperioden. Det har gjorts andra prioriteringar under mandatperioden och jag har personligen inte varit ansvarig för det här området så länge att jag har kunnat få det på plats. Däremot så består djurskyddslagstiftningen av många olika förordningar mer än i annan...

Christian Wikström / Svar / Föredras / 2023-05-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2022-2023

Tack! Det blir inte rörigt med de här förordningarna för hur djur ska behandlas och förändras inte oavsett vad det är för grundlagsstiftning. Man pratar om djurskyddsförordning för hund och katt t.ex. handlar det om hur ofta ska man rasta hunden. Det är väldigt grundläggande hur ska ett specifikt djur behandlas för att det ska...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2023-05-22

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, herr talman! Tack för anförandet. Det är ju jätte betryggande att ledamoten har så goda kunskaper i jaktfrågor som han kan ta med sig i utskottsarbetet och då får utskottet ta del av dem. Det är viktigt att komma ihåg, när man pratar om byråkrati och vad man kan göra och vad man...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, herr talman! Jag tar en replik så att jag slipper ta ett anförande för att svara på den frågan. Det är ju en budgetfråga som man hanterar i samband med budgetprocessen inför nästa år. Men vi vet ju inte exakt vad utfallet av den här lagstiftningen blir. Jag tror heller inte att ÅMHM vet exakt...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Talman! Alla frågor om resurser är budgetfrågor, det kommer man inte ifrån. Jag har väl inte egentligen så mycket mer att säga om den frågan. Jag tror att ledamoten själv är bekant med det här. Man utvärderar hur mycket resurser som behövs inför varje budgetår.

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, herr talman! Gällande den här förordningsfrågan så i förordningen så kommer jag att utgå ifrån det som står i lagstiftningen. Men det är egentligen en punktlista med ganska tekniska punkter som mått och så vidare för vad som ska uppfyllas. Jag tror inte att den är särskilt kontroversiell, även om man nu gärna skulle...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, fru talman! Som jag har sagt tidigare så anledning till att de andra färjfästena finns med i det här är för att de finns med i budgeten. Vi arbetar med dem just nu. Det som tas upp i nästa budget det är de färjfästen som man projekterar så och de färjfästen man planerar...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Jag ska inte tala om kostnader nu, jag gör det tillräckligt ändå. Ledamoten talade om att konvertera linfärjor till eldrift. Med undantag kanske för Töftölinjen så de linfärjorna som finns så täcker redan ett behov idag. Hållbarhet är ju mer än bara miljö och klimat. Vi vet att vi har begränsade resurser....

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! I vanliga fall så respekterar jag ledamotens starka ståndpunkt för skärgården och han har alltid den i fokus när han resonerar och argumenterar. Men någonstans måste också gränsen gå. Jag har varit väldigt tydlig med att vi behöver diskutera tunnelprojektet separat från det övriga, för det är ett så stort projekt....

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Tack för ett sammanfattande anförande om vad som egentligen har hänt under den här mandatperioden. Jag tycker också att det är lämpligt att lantrådet avslutar debatten förhoppningsvis angående skärgårdstrafiken.

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, herr talman! Den har ju varit på remiss, bland annat till Ålands näringsliv och Ålands producentförbund. Kutymen är vi skickar till de organisationerna som sedan har i uppgift att samla ihop sina medlemmars åsikter om ett visst lagförslag. Men i vissa fall kan man också skicka det till större näringsidkare. Till den delen kan...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Tack för att ledamoten lyfte upp just de här frågorna om färjfästen som nog är helt avgörande för att vi ska kunna skaffa nytt tonnage eller nyare tonnage till skärgårdstrafiken. Det är bra att det betonas och att det också fortsätter där nästa mandatperiod med tanke på att det inte finns ett...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Jag tror personligen på en kombination. Vi har beställt den här el-utredningen nu som är klar och då kan man jobba vidare från det. Att göra just jämförelser med Norge så blir lite haltande med tanke på skillnaderna i våra ekonomier. Vi måste ta hänsyn till vårt läge, vårt ekonomiska läge här...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, med tanke på det som ledamoten sade sist här så tror jag kanske att det är det som skiljer Hållbart Initiativ från andra partier, just det här med pengar, att det är ju grunden till att kunna göra saker och ting. Man måste prioritera när man sitter här. Är det fortfarande...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! När man tittar på kostnader så kan man inte bara titta på driftskostnader, man måste också titta på investeringskostnader för de är en del av kostnaden. Man pratar om lån, man pratar om driftskostnader och allt det där blir löpande kostnader. Ta du ett lån för att finansiera en investering så är...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, fru talman! Jag tror att när den här landskapsregeringen kom till makten så hade man just genomfört ett stort inspektionsprogram av hamnarna. I regeringsprogrammet står det om två färjor, det står om en bro och alla de här sakerna står där. Det som man inte kände till då var färjfästenas skick i skärgården....

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Orsaken till att man inte konverterar Töftölinjen beror på att Töftölinjen redan idag i många fall är för liten för linjen. Det blir trafikstockningar där. Ska man titta på Töftölinjen och elektrifiering så då pratar man om en ny färja. Jag kommer tillbaka till hybriddrift som ledamoten var inne på. Den som har...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Tack för synpunkterna ledamoten. Jag upplever att det blandas ganska friskt mellan tunnelmeddelandet kontra omställningsplanen och det har det gjort ända sen vi började prata om begreppen. För min egen del så är tunnelprojektet så pass stort projekt så att det måste diskuteras separat från allt. Det har varit min linje ända...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Intressant. Ledamoten ifrågasätter egentligen miljövårdsinsatser världen över. Det är ju inte unikt att man gör den här typen av insatser för att förbättra miljön. Exemplet från Kanada är ett exempel. Det finns många platser i världen där man genomför restaurerade projekt och där man klarar av att få naturen att återhämta sig. Koppargruvan är ett...

Christian Wikström / Replik / Andra behandling / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Det är intressant att höra en ganska motsatt åsikt eller det kanske inte var en åsikt, mer en fråga. Men i den tidigare gödsellagstiftning förespråkade Liberalerna mer regleringar. Det här lagstiftningspaketet var utskickat på remiss till berörda instanser. Synpunkterna som har kommit in har i huvudsak rört tillämpningen av lagstiftningen, alltså tillståndsbedömningen...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Absolut ska jag göra det. Lagstiftningen är, som jag sagt tidigare också, baserad i huvudsak på EU-rätt. På det här området finns det väldigt mycket detaljregler inom EU, inte kanske till alla delar. Den bedömningen som vi har gjort med det här lagstiftningspaketet så är det lämpligt för Åland. Det är också...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Remissinstanserna, den har gått till exempel till Ålands producentförbund, Ålands näringsliv, fiskodlarföreningen och alla jaktlag osv. Förstås har den inte gått till enskilda företag i det här fallet. Men om det finns några aktörer som vi har missat när vi har skickat ut den på remiss så hoppas jag att utskottet kan...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Jag ser fram emot debatten på onsdag och vad den kan ge. I alla fall när det gäller handeln med viltkött så tycker jag att det är en bra förändring, att det borde öka mängden viltkött och bli enklare att handla med viltkött på Åland helt enkelt.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

En skillnad från tidigare är att det behöver finnas en plats som är godkänd, en slaktplats där man kan slakta djurkroppen. Den aktör som slaktar djurkroppen blir då också ansvarig för köttet. Det finns relativt gott om den här typen av slaktplatser på Åland, vad jag har erfarit av ÅMHM. Det är väl ett förtydligande...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Det är precis som ledamoten sade. Kvoten ökar också något för hur mycket kött man kan sälja. Det är också en direkt inverkan, även om jag tror att det i praktiken är ganska svårt att uppnå kvoten alla gånger. Man är ju ganska förtjust i kött om man är jägare och då...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! När det gäller avgifterna för tillsynen, som jag upplever att ledamoten frågade om, så är det ett separat beslut som handlar om ÅMHM:s taxor och avgifter för olika saker. Det är väl inte riktigt på sin plats att uttrycka sig om det här eftersom det är ett beslut som regeringen som helhet...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, fru talman! Fördömda vattentäkter och utdömda vattentäkter, det är ungefär det som man hör från liberalt håll när man pratar om våra vatten och att man tror på någonting annat än det. Exemplet med en koppargruva är för att visa att det finns platser i världen som är betydligt mer förorenade än vår egen...

Christian Wikström / Replik / Andra behandling / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Jag inser nu att jag kommer att bli stående här ganska länge nu med tanke på nästa ärendet. Livsmedelsblankettlagstiftningen. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny blankettlag om livsmedel för att tillämpa den nya finska lagen om livsmedel. Syftet med lagreformen på den finska sidan är liknade som i vägtrafiklagen som vi diskuterade...

Christian Wikström / Anförande / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det är ju dels en godkänd anläggning som behöver finnas och sedan så är det tillsyn på själva anläggningen och det är det som kostar. Anläggningarna torde inte vara ett problem, utan då kvarstår tillsynen, anmälningsavgifter och vilka andra avgifter det finns. Jag skulle inte tro att det i landskapsregeringen finns...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack, fru talman! Det är en fråga som jag inte kan svara på. Jag föreslår att vi diskuterar närmare i samband med utskottsbehandlingen.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, då var det dags att diskutera skärgårdstrafik ännu en gång. Vi diskuterar det här i kombination med spörsmålet och meddelande. Men jag kommer ändå att lägga fokus på vad som har hänt under den här mandatperioden, vad jag tror att nästa steg är och finansieringsaspekten av det hela. Under den här...

Christian Wikström / Anförande / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Som sagt, jag beskriver ju utvecklingen och när man med rimliga ekonomiska medel bör sätta in en ny färja i trafik och hur man ska hantera den frågan och vart man ska sätta den. Jag skulle gärna sitta här och föra fram ett sådant förslag, men det kommer inte att ske det...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Den rapporten tar inte hänsyn till övriga saker som jag just pratade om med färjfästen osv. Men visst går det att göra massor med saker. Vi behöver också komma överens om hur vi ska finansiera dem och om vi behöver göra förändringar när vi gör dem. Att fatta beslut så här sent...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, det beror ju på hur man ser det. Man vill kanske ha besked för hur trafiken ska utvecklas under lång tid framöver. Jag vet att ni vill det och många vill ha det. Men till syvende och sist så är varje fråga om trafikförändring på en enda rutt ett väldigt stort...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Om man inte vill förändra servicenivån överhuvudtaget, om man vill behålla servicenivån på en viss nivå så kan man sätta ett kostnadstak, om man bara pratar om justera enskilda turer fram och tillbaka till exempel. Men man ska komma ihåg att priset på skärgårdstrafiken sätts i stor utsträckning på konkurrensläget. Hur ser...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ledamoten kan läsa meddelandet, se vad som står där och komma med synpunkter om det. Vems anförande höll ministern? Jag tycker inte att det är en vidkommande fråga. Stora delar av det här så finns med här, det är saker vi har gjort och egentligen tekniska förutsättningar för hur teknologin ser ut...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Jag tror att i alla anföranden så finns det en skillnad, man pratar dels för landskapet, men man är också en individ själv. Det gäller säkert alla anföranden, det är en blandning helt enkelt. När det gäller det här projektet om utbyten av färjfästen så är det ju konstigt nu hur både...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Det fanns inga planer på några omfattande hamnrenoveringsprojekt innan den här mandatperioden. Det fullständigt falskt helt enkelt. Man gjorde en undersökning av hamnarna baserat på att också broarna var i dåligt skick och då gjorde man också en inventering av hamnarna, och ja, de är också i dåligt skick. Då behövde man...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Det som ligger på bordet nu är inte den rapport som inte var klar då i slutet på förra året, utan företaget har arbetat vidare på den. Jag tror att det står också i meddelandet leveransdatum när den här rapporten levererades till landskapsregeringen. Det var väl ungefär i samband med spörsmålssvaret, någon...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, det är bra om ledamöterna sätter sig in i hur skärgårdstrafiken fungerar så att vi kan ha en debatt om den här frågan, det tycker jag i alla fall. Det här är en konsultrapport ska man komma ihåg som inte tar i beaktande landskapets ekonomiska läge. I slutändan så handlar det...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Att enas om skärgårdstrafiken så jag är inte särskilt gammal ännu, men vad jag förstått så är det en fråga som man aldrig egentligen har kunnat enas om på lång sikt här på Åland. Så till den delen så tror jag att den här frågan kommer fortsätta att vara eldfängd så länge...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

När det gäller till exempel frågan om drifts- eller totalentreprenad så är det absolut något som man kan hantera under en mandatperiod. Det beror helt enkelt på avtal och när de går ut och om man väljer att förnya dem eller inte. Så den frågan kan man absolut hantera under en mandatperiod. Sen tappade jag...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Nu ska jag inte gå in i en diskussion om den här elhybridfärjan för då handlar hela debatten om det och vi ska ju försöka prata om framtiden, men jag tar gärna den diskussionen också. Tunnelprojektet och de långsiktiga investeringarna, så ja, har man en investering som är 200 miljoner euro så behöver...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Den här regeringen kan ju inte fatta beslut om vad nästa regering ska göra. Det är viktigt att ha med det i tankarna. Det har vi inte lyckats med tidigare och det tror jag inte att vi kommer att lyckas med i framtiden heller. Vi behöver vara öppna och ärliga med de...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Nu är det så att de flesta investeringar hinner man genomföra på en mandatperiod, i alla fall hinner man komma så långt på dem så att de inte går att sluta med. Det går ju förstås inte om man börjar med dem i slutet på en mandatperiod. När det gäller eget bolag så är det ju...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Vad jag vet så har vi nog investerat i skärgården i ganska många år här innan vi började med de här typerna av planer som efterlyses här i lagtinget. När det gäller vad som är dyrt, alltså det billigaste att göra, om man bara tänker på ekonomi, så det är att köra...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

En del frågor lämnar man alltid över till nästa landskapsregering. Det är väl så att man fortsätter ett arbete. Men man pratar om bunker, men jämför man med elkostnaderna då så har elkostnaderna skjutit i höjden. Man pratar om Hummelvik, så länge vi får en effektivare skärgårdstrafik så är jag nöjd. Ska vi gå in...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Som jag sade så kan man göra på bägge sätt. Det enklaste är att behålla Hummelvik, men då behöver man också effektivisera skärgårdstrafiken för annars behöver ha externt stöd för att det här ska gå ihop på lång sikt. Så ser jag på frågan. Men Hummelvik är inte en obekant fråga, även...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Ja, jag vet inte om vi säger samma sak, men på olika sätt. Men just eldrift så är det alternativet som jag menar att är mogen teknik. Sedan allt annat med vätgas, metanol och ammoniak så dessa tekniker är inte implementerade. Vätgas är väl det enda som på något sätt lite har...

Christian Wikström / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24