Första behandling

Ändringar i körkortslagen LF 21/2019-2020

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:45

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att en ändring görs i körkortslagen som ger fordonsmyndigheten utökade möjligheter att lämna ut uppgifter ur det åländska körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort. Denna ändring behöver göras för att körkortslagen ska uppfylla gällande unionskrav.

  Samtidigt görs en ändring av 48 § för att undanröja en oklarhet om när en körkortsinnehavare med körkort med prövotid som gjort sig skyldig till ett trafikbrott ska avlägga ny förarexamen.

  Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår helt kort och koncist att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.
  Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland för godkännande.
  Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.