Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:07

  Talman! Detta är ett betydande avtal på flera sätt. Ett frihandelsavtal finns redan idag etablerat mellan EU och Singapore. Det här avtalet, som vi har framför oss idag, erbjuder ett fördjupat samarbete kring de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, principen om god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna.

  Ålänningar finns överallt i världen, också i Singapore har flertalet ålänningar jobbat inom bl.a. IT-sektorn. Arbetena är välbetalda, arbetsdagarna är extremt långa men mycket lärorika. Det finns också en viss ”skuggsida” i detta extremt dynamiska och i övrigt välfungerande samhälle.

  Det kan vara på sin plats att utskottet hör en av dessa f.d. exilålänningar för att belysa avtalets betydelse för befästande av mänskliga rättigheter och Rule of Law i Singapore. Dessa fri- och rättigheter kanske vi i den här salen tar för givna, men de är inte helt oomtvistade ens i konstitutionellt hänseende i Singapore. Jag hoppas att lag- och kulturutskottets medlemmar noterar den fina vinken. Om ni inte noterade den fina vinken så googla Singapore och yttrandefrihet eller Singapore och mänskliga rättigheter.

  Vill man vara lite mer optimistiskt lagd så är det här ett partnerskap med mycket stor potential att stärka medborgerliga fri- och rättigheter i världen och som sådant välkomnas det av Moderat Samling för Åland. Tack för ordet!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.