Plenum den 8 december 2021 kl. 13:00

Protokoll

 • Talmannens inledning

  Plenum börjar.

  Vid plenum den 22 november 2021 beslöt lagtinget att med godkännande av lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan befria honom från uppdraget som lagtingsledamot från beslutsdagen till den 12 april 2022.
  Enligt valresultatet från lagtingsvalet blev Johan Lindström från Saltvik första ersättare för Stephan Toivonen. Lindström har uppvisat sin fullmakt och kommer nu att inta sin plats i plenisalen.

  Talmannen hälsar den nya lagtingsledamoten Johan Lindström välkommen till lagtinget.

  Med anledning av befrielsen kommer fyllnadsval för en ordinarie ledamot i finans- och näringsutskottet och en ledamot i justeringsutskottet att förrättas vid plenum den 13 december 2021. Meddelas att kandidatlistor för valen ska inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 10 december kl. 15.00. Antecknas.

  Talmanskonferensen har idag diskuterat tidtabellen för budgetdebatten: Finans- och näringsutskottets betänkande kommer att debatteras vid plenum
  tisdagen den 14.12 kl. 9.30 - 15 och onsdag 15.12 kl. 9.30 - slut.
  Omröstningar om de blir aktuella kommer att förrättas vid plenum fredagen den 17.12 kl. 09.30. Det blir sista plenum före årsskiftet.

  Talmanskonferensen har även diskuterat tidtabellen för inledningen av år 2022 samt vilka pandemi-åtgärder som ska vidtas. Gles sittning tillåts i plenisalen, mikrofon finns på läktaren. Ett meddelande om detta kommer att sändas ut till ledamöterna.

  Tidtabellen för 2022, första plenum är måndagen den 17 januari 2022.

  En frågestund kommer att hållas måndagen den 13 december kl. 13-14 i vilken alla från landskapsregeringen utom minister Hambrudd deltar.

  Närvaroregistrering. Lagtingsledamoten Anders Eriksson anmäler om frånvaro från plenum på grund av möte i Nordiska rådet. Lagtingsledamoten Ingrid Zetterman anmäler om frånvaro från plenum på grund av vård av sjukt barn.

  25 ledamöter är närvarande. Antecknas.


 • Andra behandling

 • Första behandling

 • Betänkande för kännedom

 • För kännedom

 • Talmannens avslutning

  Nästa plenum hålls måndagen den 13 december 2021 kl. 14.00. Frågestunden är kl. 13.00. Plenum är avslutat.


Händelser under plenum

13:02Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
13:04 Försenad ankomstLedamot Wille Valve
13:12 Plenum/frågestund avslutades