Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet och att en gemensam diskussion hålls gällande detta ärende och nästa. Kan förslaget godkännas? Godkänt.