Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Det var 12 juni som lagtinget begärde social- och miljöutskottet yttrande i det här ärendet som gäller en liten, egentligen teknisk ändring, av ett par blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård.

  Utskottet föreslår att lagtinget antar det här lagförslagen med några mindre ändringar som framgår ur betänkandet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.