Ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

Lagförslag FR 2/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hälsovård, sjukvård,
Sidhänvisning: 4, 9, 10, 34, 40, 42, 43;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård