Ändring av betalningsrutinerna för vissa stöd till kommunerna

Lagförslag FR 26/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kommun, stöd, betalningsrutin, landskapsandel, andel, andelar, landskapsandelar, utbetalning, understöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen