Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling

Lagförslag LF 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling föreslås ändrad. Dels föreslås en ändring i syfte att genomföra direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, dels föreslås en ändring av definitionen av vem ska anses vara en upphandlande enhet.


Åtgärder