Ändring av lagtingsordningen för Åland

Lagmotion LM 2/2023-2024 (under behandling)  


Åtgärder