Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 4 och 5a §§ landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet för godkännande i andra behandling. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.