Europeiska unionens fiskerikontroll

Lagförslag LF 14/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fiskeri, fisk, fiske, fiskerikontroll, kontroll, fiskeripolitik, eu
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av bestämmelser i riksdlagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
ll om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den europeiska unionen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna