Folkomröstning om frågan huruvida Europeiska unionens nya konstitutionella fördrag skall bli gällande i landskapet Åland

Lagmotion LM 3/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: folkomröstning, val, eu, europeiska unionen, fördrag, konstitutionellt fördrag, konstitutionella fördrag,


Åtgärder