Förändringar under den allmänna motiveringen

Budgetmotion FM 61/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: allmän motivering, personalförsörjning, skärgårdstrafik, primärnäring, gymnasialstadiet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter