Förbud mot saluförande av snus

Lagförslag FR 30/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: snus, tobak, tobakslag, territorialvatten,
Berörda lagar: ll om ändring av 2a och 2b §§ tobakslagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård