Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
  Diskussion.
  Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.