Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
    Diskussion. Ingen diskussion.
    Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet (utan diskussion för att vi ska få ärendet vidare och utskottet ska få behandla det. Det är överenskommet med landskapsregeringen). Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.