Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Republikens presidents framställning RP 5/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter