Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
  Diskussion


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 14:34

  Tack, talman! Bästa lagting. Jag kommer inte att presentera betänkande, för det ska väl ordförande göra. Men jag har ändå en liten sak som kan te sig humoristisk, men som egentligen är ganska allvarlig tycker jag.

  En av de senaste årens stora globala politiska utmaningar är och har varit att skapa en transparens och folklig förankring av beslut och ärenden. Mycket av de populistiska vindarna härstammar från att politiken och dess språk fjärmat sig från den vanliga människan. Här har vi en stor demokratisk utmaning där det handlar om att tala och skriva så att folket förstår. Nu kanske detta inte är ett problem Åland äger, men som vi indirekt drabbas av många gånger.

  I det här ärendet finns det en mening som består av 80 ord. Jag ska läsa upp den. Jag läste meningen många gånger. Jag har fortfarande inte riktigt förstått den.”Enligt stycke 2 ska en förmån enligt avtalet, utan hinder av övriga bestämmelserna i avtalet, inte ges i fråga om en inkomst, om det med hänsyn till alla relevanta fakta och omständigheter rimligen kan konkluderas att ett av de huvudsakliga syftena med det arrangemang eller den transaktion som direkt eller indirekt resulterade i denna förmån var att få denna förmån, utom då det fastställs att åtnjutandet av förmånen under dessa omständigheter är i enlighet med avtalets ändamål och syfte.” Det var en mening som heter duga. Jag undrar om det här beror på att man har använt Google translate från finska till svenska? Ingen vanlig människa förstår det här. Denna mening innehåller 80 ord och är knappast ett lysande exempel på hur politiken kommer närmare folket.

  Landskapsregeringen och tjänstemän ska ha en eloge, då samma mening i svaret till Ålands lagting har krympts ned till 64 ord. Jag har flera gånger påpekat läsbarheten i de texter och materiel politiken producerar, de behöver bli mer lättförståelig utan att för den skull tumma på den juridiska kvaliteten. Det är en viktig fråga som spänner genom alla politiska ämnesområden. Tack, talman.


 • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.