Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.

    Gemensam diskussion med ärende nummer 1.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.

    Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandets förslag. Här förslår utskottet att det inte ska bifallas. Är lagtinget eniga om att bifall inte ges till denna presidentframställning? Enigt! Ärendets första behandling är avslutad.