Plenum den 5 maj 2021 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:01 Försenad ankomstLedamot Ingrid Zetterman
13:01 Försenad ankomstLedamot Ingrid Zetterman
13:01 Försenad ankomstLedamot Ingrid Zetterman
13:38 Plenum/frågestund avslutades