Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik

Republikens presidents framställning RP 10/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder