Individuella vattenmätare i hyreshus

Lagförslag LF 23/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att hyreslagen ändras som en del i arbetet att nå energidirektivets uppsatta mål avseende energieffektivisering. Förslaget går ut på att spara vatten och energi genom att de hyresgäster som bor i hyreshus där fjärravläsbara individuella vattenmätare har installerats ska faktureras efter den tillförlitligt uppmätta faktiska för-brukningen. Syftet med lagändringen är att göra hyresgästerna uppmärksamma på den faktiska vattenförbrukningen och ge dem möjlighet att påverka sin bostadskostnad.
Samtidigt uppdateras tabellen i 2 § i landskapslagen om energieffektivitet med hänvisningar till riksförfattningar som inte ska tillämpas eftersom det finns åländska motsvarigheter. Uppdateringen är en följd-ändring av ändringar som har gjorts i rikets energieffektivitetslag.


Åtgärder