Kollektivtrafiktjänster

Lagförslag LF 8/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Landskapslagen ifråga innehåller bland annat bestämmelser hur kollektivtrafiken ska planeras och vilka system för dess utformning berörda myndigheter och övriga parter ska sträva efter att gå in för. Den innehåller vidare bestämmelser om vilka krav som ska gälla för ett särskilt upprättat trafikförsörjningsprogram, där bl. a. behovet av kollektivtrafik på Åland samt mål för kollektivtrafikförsörjningen ska anges. Bestämmelser som anger hur upphandlingen av kollektivtrafiktjänster ska genomföras samt vilka stödsystem som ska inrättas för den finns även i den föreslagna landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster. I lagförslaget ingår även ett antal mindre lagtekniska följdändringar i annan landskapslagstiftning. Lagtinget bör behandla lagförslagen i sådan ordning att de kan träda i kraft så fort som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Infrastruktur och trafik m.m.