Krafttag för det svenska språket

Budgetmotion BM 7/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, svenska språket, självstyrelseutveckling, åländska näringslivet


Åtgärder