Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Jag var inte säker på när jag skulle hålla mitt anförande.

  Bästa lagting. Det är snart åtta år sedan jag höll mitt jungfrutal här i denna sal. Tyvärr har jag inte lyckats få reda på vad det här talet borde kallas. Jag hittade inget motsatsord till jungfrutal på nätet, inte heller motsats till jungfru. Det är kanske någon som vet vad det kunde vara?

  Nåja, mitt första anförande handlade i alla fall om budgeten som till sitt omfång var hälften mindre än pensionsfonden, som innehåller tillgångar på ungefär 500 miljoner euro.

  Herr talman! Som jag nämnde senast så har jag debatterat om pensionsfonden långt före jag kom in i lagtinget. Jag minns att jag klagade på att man inte visste hur stor pensionsfonden var, småningom lät fonden låta Keva ta reda på det och nuförtiden så nämner man det i varje verksamhetsberättelse. Skulden är ungefär 800 miljoner euro och fonden ungefär 500 miljoner euro.

  Jag ifrågasatte också att man tidigare försökte minska budgetunderskottet här genom att ta ut lite mera från fonden. Men efter att jag och kanske framförallt landskapsrevisorn påpekade det så har man upphört med detta. Nu tar man ut i en planerad takt. Det här var ju saker som kunde åtgärdas utan att lagen påverkades på något sätt.

  Sedan har jag lämnat in några åtgärdsmotioner kring hanteringen, att man kanske borde använda sig av indexfonderför att slippa de höga avgifterna. Jag nämnde en finsk studie som visade att ingen av de här aktiva fonderna var bättre än index helt enkelt. Man borde byta strategi mera än vad man kanske har gjort. Det är sådant som man kan göra utan att ändra lagen på något sätt.

  Herr talman! Nu nämnde ledamot Eliasson i fredags i sitt anförande att man till 28 % använde sig av det som han kallade för passiva investeringar. Om han avser indexfonder vet jag inte. Man använder lite olika terminologi, så det är inte så lätt att veta.

  Ledamot Eliasson nämnde också att man har anskaffat illikvida tillgångar utan att precisera dem noggrannare. Detta fick åtminstone mina varningsklockor än en gång att ringa. Jag råkar veta att det just var olika illikvida tillgångar som Carnegie i tiden skaffade. Man köpte dem, man utvärderade dem - jag ska inte gå in på tekniken, hur man lyckades med det - och man lyckades till slut ha ett hål i balansen, luft i balansräkningen på ungefär 275 miljoner kr. Det baserade sig just på illikvida tillgångar som man sedan inte kunde värdera. Så därför blev jag ännu mer orolig, väldigt orolig för regelverket kring pensionsfonden.

  Men ledamot Eliasson nämnde ju här från talarstolen att vi både från lagtinget och från finansutskottet alltid är välkomna med frågor och att de alltid kommer att besvaras. Så redan under plenum så skickade jag ett mail där jag då ville få lite precisering vilka tillgångar det var, både passiva och illikvida. Jag skrev att jag ville ha svar på fredag eller på lördag så att jag kunde bekanta mig med det innan mitt anförande här. Jag fick ganska snabbt ett svar där ledamoten Eliasson skrev att han inte hade det i huvudet, helt begripligt, men att han inte kunde besvara det utan att jag borde nog vända mig via finansutskottet. Som ledamot Eliasson vet, som är ersättare i finansutskottet, så kommer vi inte att ha något möte mera den här mandatperioden, så det är ett sätt att inte ge uppgifter. Så var det med den transparensen som vi kunde höra här allesammans i fredags. Den existerar inte.

  Jag har tidigare också skickat frågor till fondförvaltaren. Efter en lång tid har det kommit svar att han inte haft möjlighet och inte haft tid att svara. Så är det med den transparensen nu och senare kommer den att bli ännu mindre. Det här är saker som jag ser mycket, mycket allvarligt och mycket oroat på.

  Det är ju mycket populärt nuförtiden att använda ordet desinformation och desinformation i att komma med felaktig information strax före ett val eller strax före en omröstning. Så jag tycker att det som ledamot Eliasson gjorde sig skyldig till så torde gå under rubriken desinformation, tyvärr.

  Sedan har jag ju också, herr talman, i en åtgärdsmotion påpekat att det visserligen framgår vilka index som fonderna ska jämföras med, men man jämför ju aldrig dem. Nu tittade jag här i går att det var år 2015 som man bestämde sig för vilka index som man skulle jämföra aktiefonderna med. Men hittills så har man aldrig gjort det och det här är ju inte frågan om affärshemligheter. Alla seriösa fonder har sina jämförelseindex och visar att nu har det gått förhoppningsvis bättre - det är ju därför man har jämförelseindex - eller åtminstone hyggligt bra. Sen väljer man lite vad man ska jämföra med för att hitta något som har gått bättre. Det är också den här transparensen som inte fungerar.

  Ja, det här med insynen, herr talman, de här bolagen som jag nämnde Carnegie och Falcon Funds så där lyckades alltså tre traders, tre respektive skojare dupera både VD, styrelse och Finansinspektionen. Så om vi verkligen har insyn så då kan vi ju räkna med vad som kan hända om någonting någon gång händer i pensionsfonden. Det finns inte ens skuggan av en chans att någon märker det. Det är bara så. Och jag är mycket, mycket orolig. Vi har en fond på 500 miljoner euro och nu ska man ha en myndighet som man föreslår att ska hantera det här.

  Vi kunde också höra från hörandena om problem i styrelsen. Vi kunde få en förståelse över hanteringen. Man kunde också höra att man ifrågasatte mycket det här med att ha en myndighet. Jag kunde konstatera att inget av de problem som man talade om kommer att lösas tack vare lagen. Tvärtom, riskerna blir ännu större.

  Nu talas här i förslaget om resultatansvar, men det gäller inte resultatet för själva fonden utan enbart resultatet, alltså kostnaderna för fonden; hyror och lite löner, men inte ens kostnaden för alla de fondprovisionerna som vi inte vet hur stora de är eftersom de ju inte framgår från verksamhetsberättelsen. Är de 2 miljoner, 4 miljoner eller 6 miljoner? Ingen aning. Och som sagt så vet vi inte heller om fonderna faktiskt går bättre än index tack vare de här avgifterna. Som jag sade senast, det är bara att titta i betänkandet. Jag behövde inte göra det och det var helt onödigt att skriva en reservation eftersom det är bara att läsa innantill alla de problem som finns.

  Jag vet inte om det finns någon begränsning i andra behandlingar. Jag fortsätter i alla fall.

  Vi hittar ganska tidigt en mening som säger: "Det som skiljer är att myndigheten självständigt fattar beslut om vilka handlingar som ska lämnas ut." Men som jag nämnde, varningsklockorna! Vi får inte ut uppgifter så som det är nu ens, som jag berättade. Sen står det visserligen; "de grundläggande förutsättningarna för en god fondförvaltning inte ändrar i nämnvärd utsträckning". Och då undrar man, varför ska vi då ha en ny lag? Precis som jag sade, de flesta av de problem som vi hör i hörandena kan ändras redan med den lag som vi har nu.

  Sedan var det en skrivning i betänkande där det står: "Utskottet förväntar sig framöver att årsredovisningen ska innehålla utökade skrivningar om fondens aktiviteter och finansiella situation." Och det är ju samma fråga som jag har ställt under många år. Det behövs ingen ny lag för det.

  Sen fanns det till exempel en sådan här sak: "I och med att fonden får en mer självständig position i förhållande till landskapsregeringen kan det finnas skäl att mer i detalj överväga vilka frågor ägarstyrningen ska omfatta". Kan det finnas skäl? Kanske man då borde ha de där reglerna före. Som jag ser det så finns det 500 miljoner skäl. Jag hoppas att ni har läst igenom betänkandet och alla de problem som faktiskt finns svart på vitt i detta betänkande.

  Sen skriver också utskottet några stycken om kompetensen i styrelsen, vilket uppenbarligen har haft vissa brister så här långt. Placeringsrådet tycker jag i och för sig att är ett bra förslag, men det kan också verkställas inom ramen för denna lag.

  Det finns brister efter brister efter bristen. Det är därför som jag kommer att föreslå att den ska förkastas.

  Som jag sade senast så det hörande som vi hade så var ju ett av de mest intressanta som vi har varit med om i finansutskottet. Och efter de få höranden vi hade så ansåg jag att jag hade tillräckligt med skäl för att helt enkelt be om ett förkastande. Jag trodde faktiskt att resten av utskottet också skulle komma till samma slutsats. Och för att inte ta ytterligare en strid med ordförande om att få ett hörande så ansåg jag att det behövs inte. Det var fullständigt klart.

  Talmannen: 4 minuter över den rekommenderade taltiden.

  Jag måste säga att min spontana tankegång var - visserligen har jag varit kritisk i insändare i vissa tekniska frågor kring hur fonden förvaltas - att jag inte i min vildaste fantasi kunde förstå att det var såsom vi kunde höra, men som jag inte får berätta någonting om.

  Jag ska flytta och hade min flyttstädning häromdagen och då råkade jag hitta ett papper. Det var fondens verksamhetsberättelser 5-6 år tillbaka och där jag kunde hitta hörandenas namn. Då märkte jag att det fanns en ekonomiedoktor samtidigt i denna styrelse. Kanske de som var med i utskottet minns vad som sades eller vad som inte sades om den här personen och det tyckte jag att var intressant.

  Sedan, herr talman, så har det ju diskuterats - nu sitter de tyvärr inte på plats -om det ska vara två eller tre från facket i styrelsen, vilket jag personligen faktiskt inte har sett som någon stor fråga överhuvudtaget. Det var tråkigt att debatten till 90 % upptogs av det. Det är kompetensen som är viktig, men det hjälper inte alla gånger att vara ekonomiedoktor. Vi har hört här från talarstolen att facket har ekonomiedoktorer, förhoppningsvis då på lämpliga områden i sina led. Nu försökte jag lite lura ut vem som sitter i styrelsen. Om jag har lyckats lura ut det här rätt så har de fackliga representanterna följande titlar "sjukskötare, studiehandledare och i IKT-handledare". Alltså sjukskötare, studiehandledare och IKT-handledare som visserligen kan ha erfarenhet av portföljhantering, men sannolikheten är kanske inte så stor. Jag hoppas att facket nästa varv tar de här ekonomiedoktorerna, som man har talat om här, så att man till den delen kan få den här kompetensen.

  Ja, herr talman, jag har inte så mycket kvar.

  Jag funderar, oftast är det så när man är säker på sin sak att man hoppas att det man har förutspått kommer att inträffa. Men jag konstaterar att den här gången så hoppas jag inte att någonting ska inträffa av det som jag är orolig över. Det är lite som att säga att man ska köra med vinterdäck på hala vägar. Det kan gå bra om man är skicklig och om man har tur. Det är samma sak med riskhantering i en fond. Det kan gå bra och jag hoppas verkligen att det går bra, för här talar vi om stora, stora ekonomiska risker.

  Men som jag sade tidigare, alla de problem som jag har haft åtgärdsmotioner kring och det som vi hörde i utskottet så det är inget som helst problem att korrigera det med hjälp av den lag som vi har idag. Det som kommer till är att vi minskar insynen i den här fonden och det är det som jag ser som det stora problemet.

  Det är min förhoppning att ni i lagtinget här kan se bortom partifållor, eventuella partipiskor och istället kunna se för hela Ålands framtid. Jag vet att en del av oss inte ställer upp i valet och kanske någon annan inte fortsätter här i november av andra skäl. Men ni har alla rösträtt i det här valet som jag hoppas att blir om en stund. Jag hoppas att ni kan utnyttja den för att förkasta detta lagförslag och visa styrkan i den åländska demokratin. Tack för ordet!

  Om jag inte har sagt det tre gånger så vill jag säga att jag vill förkasta lagförslaget.


 • Tack, herr talman! Jag sade vad jag hade att säga på senaste plenum. Nu reagerade jag på ordet desinformation som ledamot Toivonen beskyllde mig för. Det vill jag säga att det inte handlar om. Jag sade nämligen att all info kan inte vara offentlig, men landskapsregeringen, revisorerna och finans- och näringsutskottet så för dem är böckerna öppna. De får all information och det står jag för. Det sade jag på det förra plenumet, det står jag för och det är ingen desinformation.


 • Talman! Ja, vi fick höra att vi skulle få den här informationen. Jag försökte titta lite i verksamhetsberättelsen för att se vilka som kunde vara dessa illikvida. Men när jag tittade på förändringarna av värdet så kunde jag inte hitta någon som inte hade någon förändring av värde, och det är ju det som kännetecknar normalt om man har en illikvid tillgång.

  Passiva fonder talade ni om, jag talade om indexfonder och det kanske är samma sak. Det är väldigt, väldigt svårt från namnen av de här fonderna, för man måste känna dem och alla olika fondbolag har lite olika namn på sina fonder. Det är väldigt svårt att veta vilka som är, eftersom det var 28 % så borde det vara lätt att hitta dem, men jag kunde inte med säkerhet pricka in dem. Den informationen som ni sade att var transparent och att alla får reda på det, så det stämmer inte. Jag fick inte informationen av er.


 • Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands pensionsfond för antagande i andra
  behandling.

  Lagtingsledamoten Stephan Toivonen har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. För att det ska gå till omröstning så krävs understöd. Är det någon som begär ordet? Ingen begär ordet.

  Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.