Ny blankettlag om explosiva varors överensstämmelse med kraven

Lagförslag LF 22/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, explosiva varor, civilt bruk, marknadskontroll, övervakning
Berörda lagar: ll om tillämpning på åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser