Ny finansförvaltningslag

Lagförslag FR 21/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: finansförvaltningslag, finansförvaltning, budget, bokslut, budgetansvar, landskapets finanser, utjämningsfond, årsredovisning, hälso- och sjukvård, högskolan, ålands försöksstation
Berörda lagar: ll om ändring av 25 § ll om ålands landskapsregering
ll om landskapets finansförvaltning
ll om ändring av 16 § ll om hälso- och sjukvården
ll om ändring av 42 § ll om högskolan på åland
ll om ändring av ll om ålands försöksstation


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen