Ny klientavgiftslagstiftning

Lagförslag LF 28/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny klientavgiftslag. Syftet med den föreslagna lagen är inte att ändra rättsläget utan att samla all lagstiftning på ett ställe och komma ifrån dagens lagstiftning med blankettlag och blankettförordning med många svåröverskådliga åländska undantag och tillämpningar av riksbestämmelser så som de såg ut vid en viss för länge sedan passerad tidpunkt.
Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 januari 2023 eller så snart som möjligt därefter.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter